PARP nagradza najlepsze projekty ppp

Finanse i gospodarka

Kędzierzyn-Koźle, Pleszew, Wąbrzeźno, Centrum Medyczne w Łańcucie - to lista laureatów Konkursu 3P na najlepsze projekty planowane do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Uroczysta Gala przyznania nagród dla przedstawicieli nagrodzonych jednostek miała miejsce 19 kwietnia 2013 roku w Pałacu Lubomirskich w Warszawie.

Konkurs 3P, przeprowadzony został przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu systemowego „Partnerstwo publiczno-prywatne”. PARP dostrzegła wagę partnerstwa publiczno-prywatnego w rozwoju społeczno-gospodarczym – tak, podczas Gali tłumaczyła genezę konkursu Prezes Agencji, Bożena Lublińska-Kasprzak. Celem Konkursu 3P było wyłonienie przedsięwzięć planowanych do realizacji w formule ppp, które mogłyby stanowić modelowe przykłady współpracy sektora publicznego i prywatnego. Jak tłumaczy Grzegorz Lang, radca prawny i ekspert PKPP Lewiatan, jednocześnie członek Jury Konkursu 3P, nie chodziło o to, aby wybrać projekty najciekawsze, lecz te najbardziej użyteczne, jako przykład dla naśladowców. Nagrodę główną w Konkursie 3P stanowi nieodpłatne, profesjonalne wsparcie doradcze: prawne, ekonomiczne i techniczne w procesie przygotowania, realizacji oraz zarządzania przedsięwzięciami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Przyznano 4 główne nagrody na realizację następujących projektów:

  1. Przebudowa i rozbudowa Szpitala Św. Michała Archanioła w Łańcucie – przedsięwzięcie zgłoszone przez Centrum Medyczne w Łańcucie,
  2. Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi – przedsięwzięcie zgłoszone przez Gminę Kędzierzyn-Koźle,
  3. Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie – przedsięwzięcie zgłoszone przez Miasto i Gminę Pleszew,
  4. Budowa budynku mieszkalnego w formule ppp – przedsięwzięcie zgłoszone przez Gminę Wąbrzeźno.

Gala finałowa Konkursu 3P odbyła się w murach wyjątkowego miejsca – Pałacu Lubomirskich. Rolę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w rozwoju rynku ppp zaprezentowała Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP. Agnieszka Buła-Kopańska, Dyrektor Departamentu Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki, zwróciła uwagę, że Konkursu 3P  z pewnością przyczyni się do rozpowszechniania partnerstwa publiczno-prywatnego, jako formy współpracy administracji z przedsiębiorcami prywatnymi. Elżbieta Sikorska, Wicedyrektor Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej Izby Kontroli przedstawiła wyniki kontroli projektów ppp, jaką w ostatnich miesiącach prowadziła NIK. Zwracając uwagę na pokutujące wśród przedsiębiorców i administracji, a nieuzasadnione przekonanie o zwiększonym ryzyku prawnym tego typu projektów, przedstawicielka NIK podkreśliła, że wśród skontrolowanych przedsięwzięć zdecydowana większość nie wykazywała żadnych nieprawidłowości, a błędy przy innych nie różniły się zbytnio od standardowych błędów popełnianych przez administrację przy innych formach realizacji inwestycji publicznych. Głos zabrała także Irena Herbst, Prezes Centrum PPP, która przedstawiła główne wnioski z analizy rynku ppp w Polsce w 2012 roku.

Kulminacyjnym punktem Gali było uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu 3P. Wyróżnieni przedstawiciele opowiadali o swoich przedsięwzięciach. Dlaczego zdecydowali się na ich realizację w formule ppp? Marian Adamek, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zwrócił uwagę, że realizacja nagrodzonego projektu zaowocuje ekonomicznymi korzyściami dla Miasta i podniesieniem komfortu życia mieszkańców, którzy uzyskają nowe mieszkania, co istotne wiąże się ona również z zyskiem dla partnera prywatnego, który będzie osiągał korzyści finansowe. Co ciekawe, w jednym przypadku, nagrodzony przez PARP projekt był elementem szerszego programu realizacji inwestycji miejskich w formule ppp. – Projekt dotyczący realizacji rewitalizacji rynku w Koźlu jest jednym z czterech, do którego się przygotowujemy – poinformowała Ewa Stawska-Bąk, zastępca Prezydenta Kędzierzyn-Koźle.

Konkurs 3P jest jednym z działań podejmowanych w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo Publiczno-Prywatne”. Jak podkreśla Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP, Współpraca sektora prywatnego z publicznym opłaca się obydwu stronom. Pierwszej daje dostęp do nowych rynków zbytu i stabilnego źródła spłaty zaangażowanego kapitału. Drugiej pozwala natomiast wypełnić ustawowe zadanie zapewnienia usług użyteczności publicznej najwyższej jakości.

Udostępnij artykuł: