PARP po raz trzeci nagradza najlepsze projekty ppp

Finanse i gospodarka

Zakończyła się III edycja Konkursu 3P organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Jury Konkursu 3P wyłoniło zwycięskie przedsięwzięcia, które zostaną objęte nieodpłatnym, profesjonalnym wsparciem doradczym, prowadzącym do wykształcenia dobrych praktyk w zakresie przygotowania, realizacji i zarządzania przedsięwzięciami ppp.

Nagrody główne otrzymują:

  • Muzeum Śląskie w Katowicach za projekt ppp pt. „Rewitalizacja obiektu Wieży Ciśnień wraz z zagospodarowaniem otoczenia”,
  • Gmina Miejska Kraków – Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie za projekt ppp pt. „Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Eisenberga w Krakowie”,
  • Gmina Białe Błota za projekt ppp pt. „Budowa Szkoły Podstawowej wraz z halą sportową w Cielu”.

Nagrodzone projekty mają istotne znaczenie dla realizacji ważnych celów publicznych samorządów, a także posiadają kompleksowy i modelowy charakter. Projekt katowicki zakłada stworzenie z Wieży Ciśnień miejsca atrakcyjnego pod względem kulturalnym, turystycznym i gospodarczym. Inwestycja będzie realizowana w zgodzie z planem rewitalizacji terenów i obiektów byłej kopalni Katowice. Charakter rewitalizacyjny ma również projekt krakowski. Przedsięwzięcie zakłada przywrócenie funkcji rekreacyjnych i wypoczynkowych terenom położonym w jednej z bardziej prestiżowych części miasta, dawniej zwanym basenami Polfy. Obydwa projekty Jury Konkursu 3P uznało za interesujące i możliwe do zrealizowania, a charakter inwestycji Muzeum Śląskiego (rewitalizacja terenów poprzemysłowych) dodatkowo oceniło niemal jako pionierskie przedsięwzięcie. Projekt budowy szkoły podstawowej zdobył główną nagrodę, gdyż Gmina wykazała, że inwestycja ma duże szanse stać się projektem referencyjnym dla innych samorządów w zakresie budowy i eksploatacji budynków użyteczności publicznej.

Jury Konkursu przyznało również wszystkim podmiotom, które przesłały zgłoszenia do III edycji Konkursu 3P, wyróżnienia w postaci udziału przedstawicieli laureatów Konkursu 3P w wizycie studyjnej w krajach Unii Europejskiej posiadających doświadczenie w realizacji przedsięwzięć w formule ppp. Podejmując tę decyzję, Jury Konkursu 3P kierowało się celem projektu systemowego PARP, w ramach którego realizowany jest Konkurs 3P – upowszechnienia wiedzy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Udostępnij artykuł: