PARP wspiera ppp

Polecamy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące trzeciej edycji Konkursu 3P na wybór modelowych przedsięwzięć planowanych do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym. Konkurs jest realizowany w ramach projektu systemowego PARP "Partnerstwo publiczno-prywatne".

Spotkanie informacyjne odbędzie się 22 maja 2014 r. w godzinach 12.00-14.00 w siedzibie PARP, przy ulicy Pańskiej 81/83. Podczas spotkania zostaną omówione m.in. ogólne zasady konkursu, forma zgłaszania przedsięwzięć, kryteria oceny projektów.

Konkurs 3P ma na celu wyłonić 5 przedsięwzięć, które mają potencjał modelowych projektów ppp. Wybrane inicjatywy otrzymają bezpłatne wsparcie doradcze: prawne, ekonomiczne lub techniczne, w stopniu adekwatnym do poziomu zaawansowania prac przy przedsięwzięciu ppp. Na wsparcie w ramach bieżącej edycji Konkursu 3P mogą liczyć projekty o wartości do 50 mln zł brutto, a preferowane będą projekty z obszaru rewitalizacji.

Wszystkie podmioty zainteresowane w najbliższym czasie realizacją przedsięwzięć publicznych w formule ppp zachęcamy do udziału w spotkaniu i zebrania informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dla planowanej inwestycji.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu należy dokonać poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego – http://www.parp.gov.pl/index/more/39793

Szczegółowe informacje na temat trzeciej edycji Konkursu 3P, w tym pełnej dokumentacji konkursowej, znajdują się na stronie projektu systemowego PARP “Partnerstwo publiczno-prywatne” pod adresem www.ppp.parp.gov.pl w zakładce Konkursy.

Źródło: PARP

Udostępnij artykuł: