PARP wspiera

Finanse i gospodarka

Wnioski o udzielenie bezzwrotnego wsparcia na realizację projektów polegających na wdrożeniu CSR można składać w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości od 08.01.2014 r. do 10.02.2014 r.

Wnioski o udzielenie bezzwrotnego wsparcia na realizację projektów polegających na wdrożeniu CSR można składać w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości od 08.01.2014 r. do 10.02.2014 r.

Agencja pełni rolę Instytucji Realizującej dla projektu pn. "Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Celem głównym niniejszej inicjatywy jest upowszechnienie idei CSR wśród przedstawicieli MŚP, Urzędów Marszałkowskich oraz Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera, a kluczowym zadaniem przeprowadzenie przez PARP konkursu skierowanego do mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

W efekcie PARP ogłosiła konkurs, w ramach którego można starać się o przyznanie środków na wdrożenie rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, która jest rozumiana jako prowadzenie działalności gospodarczej z jednoczesnym uwzględnianiem kwestii społecznych i środowiskowych.

Alokacja środków przeznaczonych na przedmiotowy konkurs wynosi 8.789.384,51 PLN, a przyznana dotacja stanowi dla przedsiębiorcy pomoc de minimis i nie może przekroczyć 100 000 PLN.
140111.alokacja.srodkow.01.590x507

Więcej informacji: http://csr.parp.gov.pl/index/index/2268

up

Udostępnij artykuł: