Partner w Biznesie – nowość dla klientów MŚP

Finanse i gospodarka

W ofercie Banku Zachodniego WBK S.A. pojawił się nowy produkt ubezpieczeniowy dla  Małych i Średnich Przedsiębiorstw, przygotowany przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. 

W ofercie Banku Zachodniego WBK S.A. pojawił się nowy produkt ubezpieczeniowy dla  Małych i Średnich Przedsiębiorstw, przygotowany przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. 

Partner w Biznesie, to pakiet ubezpieczeń, który w ramach jednej polisy zapewnia kompleksową ochronę majątku i działań związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. 

"Stabilność w prowadzeniu biznesu jest bardzo ważna dla klientów MŚP, dlatego posiadane ubezpieczenie powinno jak najlepiej zabezpieczać każdego przedsiębiorcę przed negatywnymi skutkami różnych zdarzeń losowych", komentuje Jerzy Bogaczyk, dyrektor Departamentu Rozwoju Produktów.

Partner w Biznesie oferuje ochronę ubezpieczeniową  majątku przedsiębiorstwa na wypadek m.in. takich zdarzeń jak zalanie, pożar, kradzież z włamaniem i rozbój. W ramach pakietu dostępne jest także ubezpieczenie OC oraz NNW. Zakres ochrony ubezpieczeniowej może zostać rozszerzony o ryzyka dodatkowe specyficzne dla danej branży.

Przygotowane są warianty z sumami ubezpieczenia, spośród których klient wybiera odpowiednią dla siebie opcję. W ubezpieczeniu mienia nie ma konieczności wskazywania sum ubezpieczenia odrębnie dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia np. budynków, maszyn, urządzeń. Dzięki takiemu rozwiązaniu proces zakupu ubezpieczenia jest prosty i przejrzysty.

Ubezpieczenie Partner w Biznesie dostępne jest w wybranych oddziałach Banku Zachodniego WBK S.A.

Źródło: BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie

Udostępnij artykuł: