Partnerstwo publiczno-prywatne – konsultacje z przedsiębiorcami

Finanse i gospodarka

Szanowni Przedsiębiorcy! Jeśli chcą Państwo mieć wpływ na warunki prowadzenia własnej firmy proszę wziąć udział w TEŚCIE MSP.

Szanowni Przedsiębiorcy! Jeśli chcą Państwo mieć wpływ na warunki prowadzenia własnej firmy proszę wziąć udział w TEŚCIE MSP.

  • Test MSP to możliwość przekazania własnej opinii na temat planowanej ustawy lub innej regulacji dotyczącej działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.
  • Test MSP to nowatorskie podejście pozwalające na tworzenie prawa sprzyjającego prowadzeniu działalności gospodarczej.
  • Test MSP to gwarancja tego, że Państwa odpowiedzi będą miały wpływ na ostateczny kształt proponowanych rozwiązań prawnych.

Już dziś można uczestniczyć w konsultacjach nowej propozycji ustawodawczej Ministerstwa Gospodarki dotyczącej partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Ustawodawca chce stworzyć bardziej przyjazne warunki do realizacji tego typu projektów. Służyć temu będzie m. in. wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących tworzenia spółek celowych, zawierania umów o partnerstwie publiczno-prywatnym dłuższych niż 4 lata i wysokości zabezpieczeń należytego wykonania umowy. Proponuje także rozszerzenie ustawy o PPP o kwestie dotyczące możliwości i zasad wcześniejszego rozwiązania umowy.

Najbardziej istotne zmiany zawarte  w projekcie ustawy zostały zebrane w krótkiej ankiecie. Jej wypełnienie zajmie jedynie ok. 15 min.

Państwa głos ma znaczenie! Zebrane opinie i sugestie zostaną przekazane autorom zmian.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety!

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Udostępnij artykuł: