Partnerstwo publiczno-prywatne szansą dla samorządów na rozwój internetu szerokopasmowego

Finanse i gospodarka

Poziom rozwoju usług i sieci internetowych dużych przepustowości jest jednym z podstawowych mierników tempa rozwoju i warunkiem tworzenia nowoczesnych społeczeństw. Wg danych GUS w 2012 roku w Polsce jedynie 70 procent gospodarstw domowych miało dostęp do internetu, z tego 67 procent korzystało z niego poprzez łącze szerokopasmowe. Oznacza to, że aż 33 procent obywateli jest wykluczonych cyfrowo. W celu poprawy tej sytuacji władze sięgają po różne rozwiązania. Od niedawna coraz popularniejsza staje się współpraca samorządów z przedsiębiorcami w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Poziom rozwoju usług i sieci internetowych dużych przepustowości jest jednym z podstawowych mierników tempa rozwoju i warunkiem tworzenia nowoczesnych społeczeństw. Wg danych GUS w 2012 roku w Polsce jedynie 70 procent gospodarstw domowych miało dostęp do internetu, z tego 67 procent korzystało z niego poprzez łącze szerokopasmowe. Oznacza to, że aż 33 procent obywateli jest wykluczonych cyfrowo. W celu poprawy tej sytuacji władze sięgają po różne rozwiązania. Od niedawna coraz popularniejsza staje się współpraca samorządów z przedsiębiorcami w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

W ostatnim czasie Komisja Europejska podała do wiadomości podsumowanie dokonań państw członkowskich w zakresie realizacji Europejskiej Agendy Cyfrowej 2020, czyli planu wielkiej informatyzacji Unii. Polska pod względem większości wskaźników znajduje się na ostatnich miejscach wśród państw UE. Najgorzej przedstawia się sytuacja w zakresie budowy szybkiego, stacjonarnego internetu. W celu poprawy tego stanu podejmowane są różne środki, które mają przyspieszyć realizację zadań. Ustawa z 2010 r. o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych (zwana  "Megaustawą") ma stanowić czynnik napędzający rozwój sieci szerokopasmowych poprzez m.in. powierzenie samorządom roli inwestora na rynku telekomunikacyjnym zarówno na etapie budowania sieci, jak i świadczenia usług telekomunikacyjnych. Kluczowym zaś źródłem finansowania budowy sieci szerokopasmowych przez samorządy ma być partnerstwo publiczno-prywatne.

Analiza zakresu i ram prawnych współpracy samorządów z prywatnymi operatorami przy budowie i eksploatacji sieci szerokopasmowych, została szczegółowo przedstawiona na przykładzie projektu realizowanego przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego i zaprezentowana w 7. numerze publikacji pt. "Biuletyn partnerstwa publiczno- prywatnego", wydawanej w ramach projektu systemowego PARP "Partnerstwo publiczno-prywatne". Autorzy ww. analiz za najistotniejsze uznali m.in.:

  • przestrzeganie przepisów dotyczących udzielania pomocy publicznej - kierowanie się wytycznymi KE dotyczącymi m.in. zminimalizowania pomocy państwa lub potencjalnego zakłócenia konkurencji w przedsięwzięciach telekomunikacyjnych;
  • przestrzeganie wymagań, regulacji i zaleceń UKE;
  • uwzględnienie określonych wymogów związanych z posiadaniem przez partnera prywatnego statusu operatora o znaczącej pozycji rynkowej;
  • uzyskanie zgody Prezesa UKE na świadczenie usług dostępu do internetu bez pobierania opłat lub pobierania opłat niższych niż rynkowe;
  • ustalanie zasad udostępniania sieci, a zwłaszcza stosowanych opłat przy założeniu nieosiągania nadmiernego zysku netto.

Współpraca samorządów z przedsiębiorcami przy realizacji inwestycji telekomunikacyjnych będzie miała kluczowe znaczenie w zakresie wypełnienia przez Polskę zobowiązań wynikających z Europejskiej Agendy Cyfrowej 2020. Biorąc pod uwagę kosztochłonność budowy sieci światłowodowych, możliwość wykorzystania środków unijnych jest cennym elementem montażu finansowego przedsięwzięć ppp.

W 7. numerze Biuletynu partnerstwa publiczno-prywatnego można również znaleźć artykuły dotyczące m.in.: rozwoju rynku projektów hybrydowych w Polsce, a także materiał o wykorzystaniu formuły ppp przez uczelnie wyższe. Szczegóły na stronie internatowej projektu www.ppp.parp.gov.pl.

Udostępnij artykuł: