Paszporty szczepionkowe: unijne cyfrowe certyfikaty COVID jeszcze przed 1 lipca?

Gospodarka

Komisja Europejska zaproponowała, aby państwa członkowskie stopniowo łagodziły ograniczenia związane z podróżowaniem, w tym przede wszystkim dla posiadaczy cyfrowego certyfikatu, poinformowała Komisja. Zaapelowała też, aby państwa członkowskie przystąpiły do wydawania certyfikatów przed 1 lipca.

Koronawirus COVID19 i wakacje
Fot. stock.adobe.com/Natalia Klenova

Komisja Europejska zaproponowała, aby państwa członkowskie stopniowo łagodziły ograniczenia związane z podróżowaniem, w tym przede wszystkim dla posiadaczy cyfrowego certyfikatu, poinformowała Komisja. Zaapelowała też, aby państwa członkowskie przystąpiły do wydawania certyfikatów przed 1 lipca.

"Państwa członkowskie powoli znoszą ograniczenia dotyczące COVID-19, zarówno krajowe, jak i dotyczące podróżowania. Dziś proponujemy, aby państwa członkowskie koordynowały to stopniowe znoszenie ograniczeń w swobodnym przepływie, biorąc pod uwagę nasze nowe wspólne narzędzie: unijny cyfrowy certyfikat COVID" - powiedział komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders, cytowany w komunikacie.

Propozycje Komisji Europejskiej

Komisja zaproponowała, by:

  • Osoby w pełni zaszczepione powinny zostać zwolnione z badań związanych z podróżą lub kwarantanny 14 dni po otrzymaniu ostatniej dawki. Łagodzenie ograniczeń w podróżowaniu powinno również dotyczyć osób, które wyzdrowiały, bądź które otrzymały pojedynczą dawkę dwudawkowej szczepionki. 
  •  Osoby wyleczone, posiadające świadectwa szczepień zgodne z unijnym cyfrowym certyfikatem COVID, powinny być zwolnione z badań związanych z podróżą lub kwarantanny przez pierwsze 180 dni po pozytywnym wyniku testu PCR.
  • Osoby z ważnym wynikiem testu powinny być zwolnione z możliwych wymogów kwarantanny. Komisja zaproponowała standardowy okres ważności testów: 72 godziny w przypadku testów PCR oraz, o ile zostało to zaakceptowane przez państwo członkowskie, 48 godzin w przypadku szybkich testów na antygen.
  • Powinna istnieć możliwość zastosowania "hamulca", w przypadku, jeśli sytuacja epidemiologiczna uległaby pogorszeniu lub gdyby zgłoszono częste występowanie wariantów bardziej zakaźnych wariantów koronawirusa.

Utrzymanie podziału na strefy, w zależności od liczby zakażeń na 100 tys. mieszkańców

Komisja zaproponowała utrzymanie podziału na strefy, w zależności od liczby zakażeń na 100 tys. mieszkańców.

Strefa zielona - podróże bez ograniczeń

Strefa pomarańczowa (liczba przypadków COVID-19 w ciągu 14 dni jest niższa niż 75, ale odsetek testów pozytywnych wynosi 4% lub więcej lub jeśli 14-dniowa liczba przypadków COVID-19 wynosi od 25 do 150, ale odsetek testów pozytywnych jest niższy niż 4%) - w przypadku osób podróżujących z tych obszarów państwa członkowskie mogą wymagać testu antygenowego lub PCR

- Strefa czerwona - (liczba przypadków COVID-19 z 14 dni wynosi od 75 do 150, a odsetek testów pozytywnych wynosi 4% lub więcej, lub jeśli 14-dniowa liczba przypadków COVID-19 wynosi ponad 150, ale mniej niż 500) - państwa członkowskie mogą wymagać poddania się kwarantannie, chyba że wykonają test przed wyjazdem (test antygenowy lub PCR).

- Strefa ciemnoczerwona - odradzane są podróże, które nie są niezbędne. Zostaje utrzymany wymóg testowania i kwarantanny.

Małoletni podróżujący z rodzicami zwolnieni z kwarantanny

Jednocześnie małoletni podróżujący z rodzicami powinni być zwolnieni z kwarantanny, gdy rodzice nie muszą jej poddawać, na przykład z powodu szczepień. Dzieci poniżej 6 roku życia również powinny być zwolnione z badań związanych z podróżą.

Ponadto Komisja zaapelowała, by państwa członkowskie rozpoczęły wydawanie unijnych cyfrowych certyfikatów COVID jeszcze przed wejściem w życie rozporządzenia bazowego w dniu 1 lipca. 

Tam, gdzie prawo krajowe przewiduje weryfikację certyfikatów COVID-19, posiadacze unijnego cyfrowego certyfikatu COVID mogą już z niego korzystać podczas podróży, podano także.

Komisja zapowiedziała uruchomienie centralnej części unijnego cyfrowego certyfikatu COVID, unijnego portalu przechowującego klucze publiczne potrzebne do weryfikacji unijnego cyfrowego certyfikatu COVID.

Dzisiejszy wniosek Komisji zapewnia również spójność z przepisami dotyczącymi podróży UE, zaktualizowanymi ponad tydzień temu.

We wrześniu 2020 r. Komisja przedstawiła  propozycję zalecenia Rady, które koordynowałoby działania, dotyczące ograniczenia swobodnego przepływu osób z powodu pandemii koronawirusa. W październiku 2020 r. państwa członkowskie UE przyjęły zalecenia Rady.

Czytaj także: Paszporty szczepionkowe coraz bliżej: jest wstępne porozumienie w UE >>>

W lutym 2021 r. Rada przyjęła aktualizację zalecenia, w którym wprowadzono nowy kolor, "ciemnoczerwony", do mapowania obszarów ryzyka i określono bardziej rygorystyczne środki stosowane wobec podróżnych z obszarów wysokiego ryzyka.

Przed tygodniem Parlament i Rada osiągnęły wstępne porozumienie ws. unijnego cyfrowego certyfikatu COVID w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w UE.  W tym samym dniu Rada złagodziła ograniczenia w sprawie podróży do UE, które nie są niezbędne.

Na ostatnim spotkaniu przywódcy europejscy wezwali do rewizji do połowy czerwca zalecenia Rady w sprawie podróżowania po UE w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w UE. 

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: