Paweł Giza powołany do Zarządu Nationale-Nederlanden PTE, KNF wyraziła zgodę

Kadry

14 lipca 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zgody na powołanie Pawła Gizy na stanowisko wiceprezesa Zarządu Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.

Paweł Giza, wiceprezes Zarządu Nationale-Nederlanden PTE S.A.
Paweł Giza, wiceprezes Zarządu Nationale-Nederlanden PTE S.A. Źródło: N-N PTE

14 lipca 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zgody na powołanie Pawła Gizy na stanowisko wiceprezesa Zarządu Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.

#PawełGiza związany jest z branżą ubezpieczeniową od ponad 20 lat @NN_Polska @uknf

8 kwietnia 2020 r. Paweł Giza został powołany przez radę nadzorczą do Zarządu Nationale-Nederlanden PTE i po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego obejmie stanowisko wiceprezesa spółki.

Paweł Giza związany jest z branżą ubezpieczeniową od ponad 20 lat.

W Nationale-Nederlanden pracuje od 2014 roku i do tej pory zajmował stanowisko szefa departamentu kontrolingu spółek w Polsce.

Wcześniej jako dyrektor finansowy w BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. odpowiadał za sprawozdawczość finansową oraz nadzór nad Zespołem Aktuarialnym.

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. to firma o długoletniej tradycji.

Na polskim rynku działa od 1998 r.

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zarządza:

Otwartym Funduszem Emerytalnym

jak również Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym, w ramach którego oferuje produkty IKZE i IKE

Struktura organizacyjna Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. :


1) Szymon Ożóg - Prezes Zarządu nadzoruje następujące obszary:
a) działalności inwestycyjnej Funduszy w zakresie: strategii inwestycyjnej, procesu inwestycyjnego (w tym pracę Komitetu Inwestycyjnego), procesu wykonywania praw z akcji posiadanych przez Fundusze,
b) obsługi prawnej,
c) zarządzania ryzykiem compliance,
d) funkcję Inspektora Nadzoru w obszarze Inwestycji,
e) audytu wewnętrznego,
f) public relations,
g) zarządzania zasobami ludzkimi,
h) administracji i zakupów.


2) Wiceprezes Zarządu Paweł Giza nadzoruje następujące obszary:
a) zarządzania projektami strategicznymi,
b) marketingu,
c) sprzedaży,
d) obsługi członków Funduszy i komunikacji z członkami Funduszy,
e) technologii informatycznych.


3) Grzegorz Łętocha - Członek Zarządu nadzoruje następujące obszary:
a) zarządzania ryzykiem inwestycyjnym Funduszy,
b) księgowości Funduszy,
c) finansów Towarzystwa,
d) zarządzania ryzykiem operacyjnym,
e) przeciwdziałania nadużyciom finansowym.

Udostępnij artykuł: