Jakubik Paweł

J

Enterprise Services Director, Board Member, Microsoft

Enterprise Services Director, Board Member, Microsoft

Od stycznia 2014 roku pełni funkcję Dyrektora Działu Usług i Konsultingu, Członka Zarządu w polskim oddziale Microsoft. Poprzednio przez 5 lat prowadził z sukcesami Dział Bankowości i Ubezpieczeń w Microsoft EPG. Wspólnie z zespołem odpowiadał za obsługę największych polskich banków i firm ubezpieczeniowych.

Swoje ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe dzieli na dwa okresy: biznesowy i technologiczny. Przez pierwsze trzynaście lat kariery zawodowej organizował i prowadził sieci sprzedaży, działy szkoleń i marketingu w sektorze finansowym. W Gerling Polska Życie był Dyrektorem Sprzedaży. W Zurich TU odpowiadał za segment klienta korporacyjnego. Pełnił funkcje członka zarządu Inter Polska odpowiedzialnego za sprzedaż, marketing i szkolenia.

Po przejściu z biznesu do IT w latach 2005-2009 kierował działem sprzedaży i marketingu w Software AG. Podczas fuzji z webMethods odpowiadał za obszar procesów biznesowych i middle ware.

 

Udostępnij artykuł: