Paweł Kapel

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubaczowie Bank BPS S.A. Grupa BPS

Paweł Kapel, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubaczowie

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubaczowie Bank BPS S.A. Grupa BPS

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubaczowie

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2021 r. wybrano Radę Nadzorczą Banku BPS S.A. na kadencję obejmującą lata 2021-2025

Udostępnij artykuł: