Paweł Samecki

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Zarządu Narodowy Bank Polski

Paweł Samecki, Członek Zarządu NBP
fot. NBP

Członek Zarządu Narodowy Bank Polski

Urodził się w 1958 r. w Łodzi. W 1981 r. ukończył Uniwersytet Łódzki. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1988 r. na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie pracował w latach 1981-1990 jako asystent, następnie adiunkt. W 1990 r. odbył roczny staż w London School of Economics.W okresie 1991-1996 kierował Biurem Pomocy Zagranicznej w urzędzie Pełnomocnika Rządu do spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Następnie w latach 1996-1997 pełnił funkcję dyrektora departamentu Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. W latach 1997-1998 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów. Od połowy 1998 r. do stycznia 2002 roku sprawował funkcję podsekretarza stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej.

W 2003 r. objął stanowisko dyrektora Departamentu Zagranicznego w Narodowym Banku Polskim, od 2004 do 2009 r. był członkiem zarządu NBP.W okresie lipiec 2009 r. – luty 2010 r. pełnił funkcję komisarza ds. polityki regionalnej w Komisji Europejskiej. Od 2010 ponownie zatrudniony w NBP, gdzie od sierpnia 2011 był dyrektorem Departamentu Zagranicznego. 17 lutego 2014 r. został ponownie powołany na członka zarządu NBP.
Udostępnij artykuł: