Paweł Śliwa

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Paweł Śliwa, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 19 lutego 2020 r. podjęła uchwałę o powołaniu p. Pawła Śliwy w skład Zarządu XI kadencji od dnia 20 lutego 2020 r. i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Innowacji.

Pan Paweł Śliwa jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, filia w Rzeszowie. Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Odbył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie.

Pan Paweł Śliwa pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu PGE od marca 2016 roku. Od 1 do 22 marca 2016 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej PGE. Od 2002 r. do marca 2016 r. prowadził Kancelarię Adwokacką w Gorlicach. Od października 2010 r. radny sejmiku województwa małopolskiego. W latach 2005-2012 prowadził Kancelarię Adwokacko-Radcowską s.c. w Gorlicach. W latach 2006-2007 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Ruch S.A.

Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji jest uprawniony i odpowiedzialny za kierowanie działalnością PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w obszarze obejmującym następujące komórki organizacyjne: Departament Rozwoju i Innowacji, Departament Integracji i Doradztwa Wewnętrznego, a w zakresie nadzoru nad spółkami zależnymi PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. powierza się mu nadzór merytoryczny nad następującymi spółkami i ich spółkami zależnymi: PGE EJ 1 sp. z o.o., PGE Nowa Energia sp. z o.o., PGE Ekoserwis sp. z o.o., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Ventures sp. z o.o.

Udostępnij artykuł: