Paweł Stopczyński

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Sekretarz Rady Nadzorczej Bank Pekao S.A.

Sekretarz Rady Nadzorczej Bank Pekao S.A.

Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Biura Nadzoru Korporacyjnego w Grupie PZU. Przygotował nowy model nadzoru właścicielskiego oraz współpracy pomiędzy podmiotami Grupy PZU. Odpowiada za koordynację prac związanych z wdrożeniem polityk regulujących zasady zarządzania poszczególnymi obszarami działalności Grupy.Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie związane z nadzorem właścicielskim oraz realizacją projektów konsolidacji i przekształceń organizacyjnych podmiotów z różnych sektorów gospodarki zdobyte w trakcie pracy w Ministerstwie Skarbu Państwa.Od 2001 roku pełni funkcje członka rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Źródło: Bank Pekao SA
Udostępnij artykuł: