Paweł Szałamacha z NBP: tempo zmian wskaźnika WIBOR powinno być stopniowe

Gospodarka

Narodowy Bank Polski opowiada się za stopniowym tempem zmian w obszarze wskaźnika WIBOR, powiedział w trakcie Forum Finansowania MMŚP członek zarządu NBP Paweł Szałamacha. Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców w tym roku odbywa się pod hasłem „Dostęp przedsiębiorców do kredytu w niespokojnych czasach”. Konferencję organizują Związek Banków Polskich oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

WIBOR
Fot. stock.adobe.com/mattz90

Narodowy Bank Polski opowiada się za stopniowym tempem zmian w obszarze wskaźnika WIBOR, powiedział w trakcie Forum Finansowania MMŚP członek zarządu NBP Paweł Szałamacha. Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców w tym roku odbywa się pod hasłem „Dostęp przedsiębiorców do kredytu w niespokojnych czasach”. Konferencję organizują Związek Banków Polskich oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

"Zagadnieniem, z którym będzie musiał zmierzyć się cały sektor finansowy, jest proces zmiany wskaźnika WIBOR, od którego zależne jest oprocentowanie i wycena krajowych aktywów i instrumentów, w tym istotna część obligacji korporacyjnych oraz istotna część kredytów dla gospodarstw domowych i firm. Opracowanie nowych ram dla wyznaczenia wskaźnika WIBOR jest zasadne" - powiedział Szałamacha.

Zmiany zasadne, ale tempo powinno być stopniowe

"Natomiast - z punktu widzenia NBP - opowiadamy się za konsekwentnym, stopniowym tempem zmian w tym obszarze, które powodowałoby, że ta zmiana będzie bardziej uporządkowana, będzie zapewniona komunikacja z uczestnikami rynku, ze wszystkimi interesariuszami: uczestnikami rynku krajowego, a także - ze względu na ekspozycję polskiego sektora finansowego na rynki zagraniczne - z zagranicą. To wymaga okresu przygotowawczego. Z naszego punktu widzenia potrzeba czasu, żeby wszyscy mogli dostosować się do nowych warunków działania" - zaznaczył.

Rząd planuje odejście od wskaźnika WIBOR od początku 2023 r.

Rząd planuje odejście od wskaźnika WIBOR od początku 2023 r. i wprowadzenie jego zamiennika w postaci nowych stawek wolnych od ryzyka opartych o transakcje O/N.

Czytaj także: Co może oznaczać zniknięcie wskaźnika WIBOR dla inwestorów zagranicznych?

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: