Paweł Szramowski: Nowe regulacje uporządkują rynek pośrednictwa finansowego

Tylko u nas

Wypowiedź dla aleBank.pl: Paweł Szramowski - Prezes Zarządu, Alex T. Great Doradcy Finansowi

Maciej Małek: Analizowaliście państwo podczas konferencji skutki jakie przyniesie dyrektywa, której implementacja przed nami. Czego i kiedy powinniśmy się w tym obszarze spodziewać?

Paweł Szramowski: Dyrektywa powinna być implementowana do 20 marca 2016 roku i wówczas powinien nastąpić nowy ład prawny. Wprowadza ona kategorie podmiotów uczestniczących w rynku pośrednictwa kredytowego podając pewien schemat organizacyjny, który będzie obowiązywał a rynku. Jednocześnie po raz pierwszy w Polsce spowoduje to, że rynek pośrednictwa kredytowego będzie w jakikolwiek sposób nadzorowany i regulowany przez wskazany w implementacji organ nadzorczy.

Co to może znaczyć dla rynku? Systematyzowanie, przejrzystość działania, a dla klienta najważniejszą rzeczą jest bezpieczeństwo transakcji – klient będzie wiedział który podmiot na rynku jest pośrednikiem kredytowym, który jest doradcą, doradcą niezależnym. Tego powinniśmy się spodziewać, takie były założenia dyrektywy i mamy nadzieję, że będzie ona implementowana w taki sposób i w taki m celu, w jakim była przygotowywana.

Zobacz rozmowę w wersji wideo: „Paweł Szramowski: Nowe regulacje uporządkują rynek pośrednictwa finansowego”

aleBank.pl

Udostępnij artykuł: