Paweł Wechta

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Pełnomocnik Zarządu, Polska zachodnia Krajowa Izba Klastrów Energii

Fot. Krajowa Izba Klastrów Energii

Pełnomocnik Zarządu, Polska zachodnia Krajowa Izba Klastrów Energii

Pełnomocnik Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Członek Związku Pracodawców Polska Miedź, członek Zarządu Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej.

Absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Franklin University MBA. Autor kilku publikacji naukowych z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i budowania kapitału relacyjnego na wyższym poziomie strategicznym.

Posiada 25-letnie doświadczenie biznesowe, ściśle współpracuje z instytucjami samorządowymi oraz organizacjami z otoczenia medialnego, sportowo-kulturalnego wdrażając elementy polityki CSR.

Udostępnij artykuł: