Paweł Widawski: Bankowość elektroniczna dynamicznie wzrasta

Tylko u nas

Wypowiedź dla aleBank.pl  Paweł Widawski - Dyrektor Zespołu Bankowości Elektronicznej i Systemu Płatniczego, Związek Banków Polskich

Maciej Małek: Jakie wnioski wynikają z siedemnastej edycji raportu dedykowanego bankowości internetowej i płatnościom mobilnym?

Paweł Widawski: Wnioski są bardzo pozytywne. Cały sektor bankowości elektronicznej i kart płatniczych w Polsce rośnie bardzo szybko. Po raz pierwszy przekroczyliśmy magiczną ilość 25 mln użytkowników bankowości elektronicznej…

MM: To mimo niekorzystnych regulacji w zakresie pewnych opłat.

PW: Mimo niekorzystnych regulacji w zakresie opłat i nie tylko. Te dane pokazują jak szybko rozwija się polska bankowość elektroniczna. Oczywiście 25 mln umów o usługi bankowości elektronicznej nie przekładają się wprost na ilość użytkowników bowiem jest ich znacznie mniej, ale wciąż wzrosty są imponujące a użytkowników aktywnych, którzy przynajmniej raz w miesiącu logują się do usług bankowości elektronicznej jest ponad 13 mln.

MM:Wydaje się, że jeżeli chodzi o rozwój systemu płatności natychmiastowych jego dynamika przekroczyła oczekiwania.

PW: System płatności natychmiastowych Express Elixir rozwija się bardzo szybko i w ciągu ostatniego roku wzrosty są imponujące. Jeśli chodzi o ilość transakcji jest ich trzy razy więcej niż w pierwszym kwartale 2014 roku. Jeśli chodzi o wartość została ona podwojona. Systemy płatności natychmiastowych mają wielką przyszłość i na pewno w ciągu kilku lat będzie to dominujący system płatności w Polsce. 

Zobacz rozmowę w wersji wideo: Paweł Widawski: Bankowość elektroniczna dynamicznie wzrasta

www.aleBank.pl

Udostępnij artykuł: