PayByNet i NFOŚiGW ułatwiają życie przedsiębiorcom

Finanse i gospodarka

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na swojej platformie e-OPLATYgeolog.pl udostępnił system szybkich płatności internetowych PayByNet, którego operatorem jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Dzięki temu przedsiębiorcy, którzy zajmują się eksploatacją kopalin mogą w trybie online, bezpośrednio, szybko i bezpiecznie, dokonywać wymaganych opłat za wydobycie.

Przedsiębiorcy prowadzący koncesjonowaną działalność, na podstawie Prawa geologicznego i górniczego, w zakresie wydobywania kopalin, zobowiązani są do uiszczania w NFOŚiGW półrocznej opłaty eksploatacyjnej. Dotychczas regulowanie jej odbywało się wyłącznie tradycyjnymi metodami. W wyniku współpracy pomiędzy NFOŚiGW i KIR S.A. przedsiębiorcy zyskali bezpieczne i wygodne narzędzie do opłacania podatku przez internet. Dzięki systemowi PayByNet, należności za eksploatację są przekazywane wprost z konta bankowego przedsiębiorcy do Banku Gospodarstwa Krajowego, który obsługuje NFOŚiGW, bez udziału pośrednika rozliczającego transakcję. Płatności można dokonywać 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu i w tym samym czasie generować Elektroniczne Poświadczenie Opłaty.

Alternatywnie do e-OPLATYgeolog.pl, należności można także regulować za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, gdzie również wykorzystywany jest system PayByNet.

– Usługa szybkich i bezpośrednich płatności internetowych PayByNet zintegrowana z systemem e-OPLATYgeolog.pl sprawia, że platforma staje się kompleksowym narzędziem komunikacji pomiędzy NFOŚiGW, organami koncesyjnymi i przedsiębiorcami. Ci ostatni mają teraz możliwość dokonania wpłat z tytułu opłaty eksploatacyjnej bezpośrednio z platformy NFOŚiGW, szybko i bezpiecznie. Spodziewamy się, że wykorzystanie systemu PayByNet znacznie usprawni rozliczenia. Jest to kolejny krok w kierunku cyfryzacji administracji publicznej – mówi Artur Wojtczuk, dyrektor odpowiedzialny za rozwój PayByNet w KIR S.A.

Platforma e-oplatygeolog.pl przeznaczona jest dla przedsiębiorców posiadających koncesję i zobowiązanych do rozliczeń z NFOŚiGW. Jest ona dostępna dla podmiotów związanych z eksploatacją kopalin, zarówno z sektora energetyki, rud metali, kopalin chemicznych, jak również dla niewielkich podmiotów gospodarczych wydobywających kopaliny skalne, działających na obszarach wiejskich.

Przedsiębiorcy, zainteresowani skorzystaniem z platformy e-OPLATYgeolog.pl, mogą to zrobić po przesłaniu do NFOŚiGW wniosku o nadanie loginu i kodu dostępu do portalu. Po otrzymaniu wiadomości z danymi dostępowymi wystarczy wprowadzić nadany login i hasło na stronie https://www.e-oplatygeolog.pl/. Korzystać ze swojego firmowego profilu i m.in. dokonywać opłat poprzez PayByNet można bezpośrednio po zalogowaniu.

System bezpośrednich płatności internetowych PayByNet jest obecnie wykorzystywany przez ponad 200 jednostek administracji publicznej w całym kraju. Poprawia on efektywność urzędów w zakresie obsługi płatności klientów, dzięki czemu skraca się czas rozpatrywania spraw.

PayByNet dostępny jest w następujących bankach: Bank Pekao SA, Citi Handlowy, Bank Millennium, Invest-Bank, Alior Bank, Nordea Bank Polska, w bankach spółdzielczych zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej (SGB Bank) oraz w bankach zrzeszonych w Banku Polskiej Spółdzielczości (BPS Bank). Grupa instytucji zarówno państwowych, jak i komercyjnych, które się nim posługują, stale się rozszerza.

Źródło: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Udostępnij artykuł: