Paying Taxes 2018: Polska spadła na 51. miejsce w rankingu podatkowym

Firma

Polska znalazła się na 51. miejscu pod względem skomplikowania systemu podatkowego w najnowszej edycji raportu „Paying Taxes”, przygotowanego przez firmę doradczą PwC i Bank Światowy.

Pixabay.com

Polska znalazła się na 51. miejscu pod względem skomplikowania systemu podatkowego w najnowszej edycji raportu „Paying Taxes”, przygotowanego przez firmę doradczą PwC i Bank Światowy.

Polska spadła na 51. miejsce pod względem skomplikowania systemu podatkowego w raporcie #PayingTaxes #podatki #PwC

Pomimo zmniejszenia się szacowanej liczby godzin poświęcanej przez polskich podatników na realizację obowiązków podatkowych, w relacji do świata proces upraszczania podatków przebiega wolniej. W porównaniu do zeszłorocznego rankingu, Polska w ogólnym rozrachunku spadła o 4. pozycje.

260 godzin rocznie spędzonych na sprawach podatkowych

Wyniki raportu PwC i Banku Światowego wskazują, że przeciętnie polski przedsiębiorca musiał dokonać w 2016 r. 7 płatności podatku (tak jak przed rokiem), poświęcając 260 godzin rocznie na spełnienie wszystkich podatkowych wymogów (poprzednio 271). Całkowita stopa podatkowa dla Polski wynosi 40,5 proc. (w ubiegłorocznym badaniu wskaźnik ten plasował się na poziomie 40,4 proc.). Na tle danych dla wszystkich krajów Unii Europejskiej Polska wypada stosunkowo dobrze z liczbą rocznych płatności (średnia dla UE i EFTA to 12). Nieco większe różnice są widoczne w przypadku liczby godzin spędzonych na sprawach podatkowych (w UE i EFTA 161) oraz całkowitej stopy podatkowej (średnia w UE i EFTA 39,6 proc.).

Przyjazny system podatkowy wpływa na rozwój przedsiębiorczości

- Prosty i przyjazny system podatkowy to niewątpliwie jeden z filarów rozwoju przedsiębiorczości. Ale równie istotnym filarem jest zaufanie do państwa w zakresie skuteczności i możliwości przeciwdziałania patologiom. Ostatnie lata w Polsce to nacisk na walkę z mafiami gospodarczymi – wprowadzenie nowych rozwiązań legislacyjnych i poprawa efektywności kontroli, to aktualnie jeden z głównych mierników sukcesu państwa. Potrzeba gospodarcza siłą rzeczy wymusiła, że temat uproszczeń systemu podatkowego nie był dotychczas priorytetem. Niemniej jednak sukcesy w walce z patologiami dają dobry fundament, aby zacząć przebudowywać system podatkowy w sposób przyjazny przedsiębiorcom. W nadchodzących latach to właśnie umiejętne upraszczanie podatków powinno być dodatkowym miernikiem sukcesu, który utrzyma korzystny klimat wokół inwestycji i rozwoju gospodarczego – mówi Tomasz Barańczyk, partner zarządzający działem prawno-podatkowym PwC.

Zwycięzcą rankingu ponownie Katar

Pierwsze miejsce w zestawieniu Paying Taxes 2018 zajął – tak jak w poprzednich edycjach – Katar, a ostatnie Wenezuela. Średnio podatnicy na świecie spędzają 240 godzin na wypełnienie obowiązków podatkowych i wykonują 24 płatności. Z kolei średnia całkowita stopa podatkowa dla wszystkich przebadanych państw wynosi 40,5 proc. 

O raporcie „Paying Taxes 2018”

Raport „Paying Taxes” to coroczne opracowanie firmy doradczej PwC i Grupy Banku Światowego. W tym roku publikacja została sporządzona już po raz dwunasty. Raport opiera się na wskaźniku Paying Taxes Grupy Banku Światowego stosowanym w ramach projektu Doing Business i obejmuje analizę oraz komentarze Banku Światowego oraz PwC.Raport „Paying Taxes 2018” przedstawia kalkulację wszystkich obowiązkowych podatków i składek, jakie średniej wielkości spółka musiała zapłacić w 2016 roku. Mierzy obciążenia administracyjne związane ze składaniem deklaracji i płaceniem podatków, a także procedurami, które odbywają się po złożeniu deklaracji. Podatki i składki uwzględnione w raporcie obejmują podatek od zysku (tj. podatek dochodowy od osób prawnych), składki na ubezpieczenia społeczne i podatki od wynagrodzeń płacone przez pracodawcę, podatki od nieruchomości, podatki od czynności cywilno-prawnych, podatek od dywidendy, podatek od zysków kapitałowych, podatek od transakcji finansowych, podatki od utylizacji odpadów, podatki od pojazdów i drogowe, oraz inne drobne podatki i opłaty.Cały raport na stronie www.pwc.com/payingtaxes

Informacja prasowa PwC

Udostępnij artykuł: