Październik nie był pomyślnym miesiącem dla inwestorów warszawskiej giełdy

Komentarze ekspertów

Na koniec października 2012 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) było notowanych 435 spółek, z tego 41 spółek zagranicznych. Kapitalizacja wszystkich spółek krajowych wyniosła 484,0 mld zł, a zagranicznych 209,1 mld zł.

Na koniec października 2012 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) było notowanych 435 spółek, z tego 41 spółek zagranicznych. Kapitalizacja wszystkich spółek krajowych wyniosła 484,0 mld zł, a zagranicznych 209,1 mld zł.

Całkowite wrześniowe obroty akcjami na Rynku Głównym GPW wyniosły 15,7 mld zł wobec 22,6 mld rok wcześniej. Narastająco, od początku roku skumulowane obroty sesyjne na akcjach obniżyły się o 27,2% i wyniosły 142,1 mld zł. Udział obrotów akcjami spółek krajowych wyniósł w tym okresie 97,1%, chociaż ich udział w całkowitej kapitalizacji rynku akcji stanowi niecałe 70%.

Obroty na wszystkich instrumentach notowanych na GPW wyniosły w tym okresie 142,5 mld zł. Oprócz akcji na GPW są notowane jeszcze prawa do akcji, prawa poboru, obligacje, listy zastawne fundusze ETF, certyfikaty inwestycyjne, produkty strukturyzowane i warranty. Łączne obroty na tych instrumentach wyniosły w okresie 9 miesięcy 1,35 mld zł, co stanowi 0,9% całkowitych obrotów naszej giełdy. Największy udział miały obligacje notowane na dynamicznie rozwijającym się rynku Catalyst.

W październiku br. indeks szerokiego rynku WIG spadł o 1,2%, zaś indeks dwudziestu największych i najbardziej płynnych spółek WIG20 stracił 2,3%. Natomiast od początku tego roku do końca września indeksy te wzrosły odpowiednio o 16,3% oraz 10,6%. Dla porównania, w analogicznym w okresie ubiegłego roku WIG spadł o 19,4% a WIG20 o 20,2%.

131113.indeks.01.550x305

Giełda jest barometrem koniunktury w różnych sektorach gospodarki, co pokazują zmiany wartości indeksów sektorowych. W październiku najwięcej wzrosły indeksy WIG-Budownictwo (o 21,3%) oraz WIG-Deweloperzy (o 14,1%). Podrożały akcje najważniejszych spółek wchodzących skład indeksu WIG-Budownictwo, jak: Budimex, Elektrobudowa, Polimex-Mostostal czy Mostostal Warszawa. Na wrześniowy wzrost indeksu WIG-Deweloperzy niewątpliwy wpływ miał wzrost notowań spółki Echo Investment.

Jednak te dwa sektory są przegranymi poprzednich miesięcy. W okresie styczeń-październik WIG-Budownictwo spadł o 32,0% a WIG-Deweloperzy o 4,2%. Jak widać, październik odwrócił silny trend spadkowy na akcjach spółek z tych sektorów, co może być dobrą prognozą na przyszłość.

Na minusie w październiku znalazły się trzy indeksy sektorowe, najwięcej stracił WIG- Spożywczy (2,1%).

Największy wzrost w okresie styczeń-październik br. odnotował indeks WIG-Chemia (50,7%). Zwyżki cen akcji odnotowały wszystkie spółki wchodzące w skład tego wskaźnika. Podobnie wzrósł indeks WIG-Surowce (50,1%). Na taki wynik wpłynęły notowania akcji spółek KGHM, Bogdanka i JSW.

131113.indeks.02.550x315

Jan Mazurek,
Business Centre Club

Udostępnij artykuł: