PCC Rokita: niemal dwukrotny wzrost zysku netto i istotna poprawa marż

Finanse i gospodarka

Chemiczna spółka PCC Rokita, której obligacje notowane są na Catalyst, wypracowała w I kw. 2013 r. bardzo dobre wyniki finansowe. To kolejny okres wzrostów tego największego w Europie Środkowo-Wschodniej producenta polioli oraz znaczącego producenta chloroalkali. W I kw. 2013 r. Grupa wypracowała o 91,2% wyższy zysk netto, a marża netto wzrosła o 2,9 p.p.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2013 r. Grupa Kapitałowa PCC Rokita wypracowała 289,1 mln zł skonsolidowanych przychodów, co stanowi wzrost o 19,0% w stosunku do I kw. 2012 r. Zysk brutto ze sprzedaży Grupy wyniósł  55,3 mln zł (wzrost o 36,1% r/r), zysk operacyjny 26,7 mln zł (wzrost o 47,3%), a EBITDA 39,8 mln zł (wzrost o 24,1%).

W I kw. br. Grupa PCC Rokita zanotowała niemal dwukrotny wzrost zysku netto z działalności kontynuowanej (91,2%), który wyniósł 22,3 mln zł. Grupa osiągnęła także wzrost rentowności na wszystkich poziomach – marża brutto na sprzedaży wyniosła 19,1% (wzrost o 2,4 p.p.), marża EBIT 9,2% (wzrost o 1,8 p.p.), marża EBITDA 13,8% (wzrost o 0,6 p.p.), a marża netto 7,7% (wzrost o 2,9 p.p.). Jednocześnie Grupa znacząco obniżyła poziom zadłużenia.

– Po raz kolejny udowodniliśmy wynikami, że PCC Rokita prowadzi solidny, przewidywalny biznes, a nasze wyniki są powtarzalne. Nasz model biznesowy zakładający koncentrację na produktach specjalistycznych pozwala utrzymać konkurencyjną pozycję na rynku, a w kluczowych dla nas obszarach osiągnąć przewagi. Obrana strategia dywersyfikacji źródeł finansowania pozwala natomiast utrzymać przewidywalny, bezpieczny poziom zadłużenia, zdobywając jednocześnie niezbędne finansowanie dla naszych inwestycji – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita.

PCC Rokita od jutra rozpoczyna kolejną publiczną emisję obligacji, ostatnią w ramach ogłoszonego w czerwcu ubiegłego roku programu. Zapisy w transzy otwartej potrwają do 24 maja, a przydział nastąpi 28 maja br. Spółka, podobnie jak przy poprzednich emisjach, liczy na duże zainteresowanie inwestorów indywidualnych. – PCC Rokita jest pierwszą spółką konsekwentnie i powtarzalnie kierującą ofertę obligacji korporacyjnych do inwestorów indywidualnych. Atrakcyjne, stałe oprocentowanie, niski nominał, szybkie wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst, emisje w oparciu o prospekt zatwierdzony przez KNF i aktywne relacje inwestorskie, w tym specjalny portal PCCInwestor.pl dedykowany inwestorom, to już nasze znaki rozpoznawcze na polskim rynku kapitałowym. Widzimy, że inwestorzy doceniają naszą strategię na rynku kapitałowym opartą na zaufaniu i trwałych relacjach – dodaje Rafał Zdon.

Obligacje serii AD są czteroletnie, ich oprocentowanie jest stałe i wynosi 6,8% w skali roku. Wartość nominalna jednej obligacji to 100 zł, a minimalny zapis to jeden papier.  Z emisji obligacji serii AD spółka chce pozyskać do 25 mln zł. Emisja zostanie przeprowadzona w dwóch transzach – instytucjonalnej (do 15 mln zł) oraz otwartej (do 10 mln zł). Wyemitowane papiery spółka planuje wprowadzić do obrotu na rynku Catalyst.

Źródło: PCC Rokita SA

Udostępnij artykuł: