PCC Rokita: prospekt emisyjny jest już w KNF

Finanse i gospodarka

Prospekt emisyjny spółki PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, sporządzony w związku z pierwszą publiczną emisją akcji i wprowadzeniem ich do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie, został dzisiaj złożony do Komisji Nadzoru Finansowego. Spółka planuje przeprowadzenie IPO jeszcze w tym roku.

Prospekt emisyjny spółki PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, sporządzony w związku z pierwszą publiczną emisją akcji i wprowadzeniem ich do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie, został dzisiaj złożony do Komisji Nadzoru Finansowego. Spółka planuje przeprowadzenie IPO jeszcze w tym roku.

W wypadku powodzenia oferty udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy wyniesie 15%, zaś ich udział w liczbie głosów wyniesie 10%.- Decyzja o pozyskaniu środków w drodze publicznej emisji akcji wpisuje się w naszą długoterminową strategię finansową, zakładającą dywersyfikację źródeł finansowania - mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita.

Długoterminowa strategia biznesowa PCC Rokita zakłada m.in. intensywny rozwój segmentu polioli i systemów poliuretanowych. Spółka koncentruje się na rozwoju produktów specjalistycznych, które charakteryzują się wyższą marżą. Planowane inwestycje mają na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych i poszerzenie portfolio produktów.

Źrółdo: PCC Rokita

Udostępnij artykuł: