PEKAES przejął spółkę zależną De Point

Finanse i gospodarka

PEKAES porządkuje strukturę Grupy To kontynuacja realizacji strategii na lata 2010-2012 Przejęcie ułatwi zakończenie procesu sprzedaży nieruchomości należących do De Point

PEKAES porządkuje strukturę Grupy To kontynuacja realizacji strategii na lata 2010-2012 Przejęcie ułatwi zakończenie procesu sprzedaży nieruchomości należących do De Point

PEKAES, jeden z wiodących operatorów logistycznych w Polsce, przejął i zintegrował spółkę zależną De Point. Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku De Point na rzecz PEKAES.

Transakcja przejęcia jest zgodna z zapowiedziami i ze strategią spółki na lata 2010 - 2012. To kolejny etap realizacji planu, którego jednym z podstawowych założeń jest koncentracja Grupy PEKAES na działalności podstawowej - usługach transportowych, spedycyjnych i logistycznych.

De Point była spółką zależną w 100% od PEKAES, zajmującą się działalnością deweloperską i zarządzaniem nieruchomościami.

Po sprzedaży dwóch nieruchomości należących do De Point włączamy spółkę do PEKAES. Zamierzamy sprzedać pozostałe aktywa należące do niedawna do De Point i zakończyć ten etap realizacji strategii - mówi Jacek Machocki, prezes zarządu Grupy PEKAES.

Udostępnij artykuł: