Pekao Bank Hipoteczny wyemituje obligacje o wartości nominalnej 300 mln zł

Z rynku

Zarząd Pekao Banku Hipotecznego podjął uchwałę w sprawie emisji serii obligacji do maksymalnej wartości nominalnej 300 000 000 zł. Obligacje zostaną wyemitowane w ramach programu emisji obligacji banku do kwoty 1 000 000 000 zł.

Fot. Bank Pekao

Zarząd Pekao Banku Hipotecznego podjął uchwałę w sprawie emisji serii obligacji do maksymalnej wartości nominalnej 300 000 000 zł. Obligacje zostaną wyemitowane w ramach programu emisji obligacji banku do kwoty 1 000 000 000 zł.

Zarząd #Pekao Banku Hipotecznego podjął uchwałę w sprawie emisji serii obligacji do maksymalnej wartości nominalnej 300 mln zł #PekaoBankHipoteczny #obligacje

"Obligacje będą miały następujące parametry:1) Dzień emisji obligacji: 17 września 2018 r.2) Dzień wykupu obligacji: 18 września 2019 r.3) Wartość nominalna jednej obligacji: 10 000 zł,4) Cena emisyjna jednej obligacji: 10 000 zł,5) Maksymalna liczba obligacji proponowanych do nabycia w serii: 30 000 sztuk,6) Maksymalna łączna wartość nominalna obligacji: 300 000 000 zł,7) Oprocentowanie obligacji: WIBOR 3M + 0,45%,8) Zabezpieczenie obligacji: obligacje zabezpieczone będą poręczeniem udzielonym przez Bank Polska Kasa Opieki S.A" - czytamy w komunikacie.

Obligacje mogą zostać zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A, podano także.

Programu powtarzających się emisji obligacji na okaziciela 

Pekao Bank Hipoteczny zdecydował 10 sierpnia br. o ustanowieniu programu powtarzających się emisji obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej do 1 000 000 000 zł i o jednostkowej wartości nominalnej 1 000 zł każda lub wielokrotności tej kwoty. Każdorazowo, szczegółowe warunki emisji danej serii obligacji będą określane przez zarząd.Pekao Bank Hipoteczny jest bankiem specjalistycznym, działającym głównie w oparciu o Ustawę o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Należy do grupy Banku Pekao - jednego z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, którego akcje są notowane na GPW od 1998 roku.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: