Pekao TFI wprowadza do oferty nowy subfundusz umożliwiający inwestowanie w zrównoważony rozwój

ESG / Z rynku

Pekao TFI wprowadza do oferty nowy subfundusz Pekao Ekologiczny, dzięki któremu klienci mogą inwestować środki licząc na zyski realizowane z uwzględnieniem zasad mających na celu ochronę naszej planety. Pekao Ekologiczny będzie inwestował wyłącznie w akcje specjalnie wyselekcjonowanych spółek.

Pekao TFI S.A.
Źródło: aleBank.pl

Pekao TFI wprowadza do oferty nowy subfundusz Pekao Ekologiczny, dzięki któremu klienci mogą inwestować środki licząc na zyski realizowane z uwzględnieniem zasad mających na celu ochronę naszej planety. Pekao Ekologiczny będzie inwestował wyłącznie w akcje specjalnie wyselekcjonowanych spółek.

Subfundusz jest skoncentrowany głównie na inwestycjach przyjaznych środowisku i proekologicznych. Powstał z myślą o inwestorach, którzy wysoko cenią sobie aspekty ekologii i zrównoważonego rozwoju w zakresie inwestycji.

Nowy subfundusz Pekao TFI doskonale wpisuje się w strategię Grupy Pekao. Jako Bank Pekao chcemy być odpowiedzialnym partnerem wspierającym zrównoważony rozwój, dlatego dla naszych klientów udostępniamy produkty, które pozwalają nam również w obszarze inwestycji wspierać cele społeczne i ekologiczne.

– podkreśla Leszek Skiba, prezes zarządu Banku Pekao S.A.

Pekao Ekologiczny inwestuje w starannie wyselekcjonowane spółki z rynków rozwiniętych

Pekao Ekologiczny inwestuje w spółki z rynków rozwiniętych starannie wyselekcjonowane przez Pekao TFI. W ich analizie oprócz czynników finansowych, równie istotne są kwestie ESG, czyli aspekty środowiskowe, społeczne oraz związane z ładem korporacyjnym. W portfelu subfunduszu znajdują się firmy z sektorów przyjaznych środowisku, takich jak np. energia odnawialna, elektromobilność, efektywność energetyczna, recykling, czy gospodarka odpadami.

Czytaj także: Bank Pekao umożliwił klientom zdalne korzystanie z oferty funduszy Pekao TFI >>>

- Chcemy za pośrednictwem inwestycji wpływać na to, jak nasza planeta będzie wyglądała w przyszłości, dlatego do portfela Pekao Ekologiczny zarządzający wybierają spółki, które swoją działalnością pozytywnie wpływają na środowisko - mówi Mateusz Kowalski, wiceprezes zarządu Pekao TFI odpowiedzialny za pion sprzedaży klientów sektora publicznego i zrównoważonego rozwoju. – Zrównoważony rozwój nabiera coraz większego znaczenia – w Europie już blisko połowa inwestycji na rynku kapitałowym dokonywana jest z uwzględnieniem aspektów ESG. Musimy być świadomi tego, że decyzje inwestycyjne podejmowane dziś mogą mieć realny wpływ na to, jak nasze otoczenie będzie wyglądało jutro, czy w dalekiej przyszłości, zgodnie z hasłem „Jutro jest dziś”.

Pekao Ekologiczny daje szansę uzyskania atrakcyjnych wyników w dłuższym terminie

Dzięki inwestycjom w firmy o dobrej kondycji finansowej, których działalność realizuje cele zrównoważonego rozwoju, Pekao Ekologiczny daje szansę uzyskania atrakcyjnych wyników w dłuższym terminie. Produkt skierowany jest do osób, które chcą dywersyfikować swój portfel i rozszerzyć go o inwestycje o charakterze ekologicznym z rynków rozwiniętych.

Instrumenty udziałowe oraz tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy z ekspozycją na akcje spółek z rynków rozwiniętych stanowią co najmniej 65% wartości aktywów netto subfunduszu. W celu zachowania płynności do 35% wartości aktywów netto może być inwestowane w instrumenty dłużne. Z uwagi na kryteria doboru spółek, ze spektrum inwestycyjnego mogą być wykluczeni niektórzy emitenci oraz branże.

Subfundusz dostępny jest od 16 września 2021 r. online w kanałach zdalnych oraz stacjonarnie w placówkach Banku Pekao oraz Biura Maklerskiego Pekao.

Udostępnij artykuł: