Pekao TFI złożyło wniosek o wpis do ewidencji PPK

Mój plan emerytalny / Z rynku

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Pekao TFI) złożyło wniosek o wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR), podała spółka.

Logo Pekao TFI
Źródło: Pekao TFI

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Pekao TFI) złożyło wniosek o wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR), podała spółka.

Po uzyskaniu wpisu do ewidencji PPK, #PekaoTFI będzie mogło zaoferować firmom #PPK @BankPekaoSA

Fundusz Pekao PPK SFIO, utworzony przez Pekao TFI na potrzeby pracowniczych planów kapitałowych (PPK), został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych 13 maja 2019 r."Jest to fundusz z dziewięcioma wydzielonymi subfunduszami zdefiniowanej daty, zróżnicowanymi pod względem potencjału zysku i poziomu ryzyka odpowiednio do wieku oszczędzającego. Przykładowo, w subfunduszu Pekao PPK 2025, dla osób urodzonych w 1967 roku i wcześniej, ryzyko inwestycyjne będzie tak ograniczane, aby w okresie pozostającym do ukończenia przez te osoby 60 roku życia, subfunduszowi udało się wypracować satysfakcjonujące stopy zwrotu. Po drugiej stronie będą subfundusze Pekao PPK 2060 i Pekao PPK 2065, które ze względu na długi horyzont inwestycyjny, będą dawały szansę wykorzystania najlepszych okresów koniunktury gospodarczej, dając dużą ekspozycję na akcje w początkowym okresie funkcjonowania" - czytamy w komunikacie.Więcej najnowszych wiadomości o PPK >>>

Już wkrótce, po uzyskaniu wpisu do ewidencji PPK, Pekao TFI będzie mogło zaoferować firmom PPK."Przeprowadziliśmy cykl kilkunastu konferencji z największymi pracodawcami, w trakcie których odpowiadaliśmy na pytania związane z PPK. Po wpisaniu Pekao TFI do ewidencji PPK będziemy mogli zaprezentować więcej szczegółów na temat naszej oferty PPK, w tym również naszą ofertę cenową. Od 1999 r. oferujemy programy emerytalne PPE, dlatego wierzymy, że nasze doświadczenie we współpracy z pracodawcami pozwoli nam dobrze odpowiedzieć na ich potrzeby, także w zakresie PPK." - powiedziała wiceprezes Pekao TFI Renata Wanat-Szelenbaum, cytowana w komunikacie.

"PPK to bardzo ważny projekt o znaczeniu społecznym"

Podkreśliła, że PPK to dla Pekao TFI bardzo ważny projekt o znaczeniu społecznym, bowiem jest to kompleksowe, powszechne a zarazem dobrowolne rozwiązanie, które ma wspomóc Polaków w oszczędzaniu z myślą o emeryturze.Pekao TFI jest najstarszym towarzystwem funduszy inwestycyjnych na polskim rynku kapitałowym, od kilkudziesięciu lat oferuje programy oszczędnościowe z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych, skierowane zarówno dla klientów indywidualnych, jak i zakładów pracy. Pekao TFI wchodzi w skład Grupy Banku Pekao, który działa od ponad 85 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: