Pekao: zysk netto grupy powyżej oczekiwań w II kw., ale bank spodziewa dużego spadku w całym 2020 r.

Z rynku

Zysk netto grupy Banku Pekao SA w drugim kwartale 2020 roku spadł do 359,2 mln zł z 582 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 271,3 mln zł.

Bank Pekao S.A. - Logo
Bank Pekao - Logo (źródło: Pekao S.A.)

Zysk netto grupy Banku Pekao SA w drugim kwartale 2020 roku spadł do 359,2 mln zł z 582 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 271,3 mln zł.

#ZyskNetto grupy @BankPekaoSA w drugim kwartale 2020 roku spadł do 359,2 mln zł z 582 mln zł rok wcześniej, #zysk banku okazał się powyżej oczekiwań rynku #BankPekao #Pekao

Oczekiwania dwunastu biur maklerskich co do zysku netto za II kwartał wahały się od 247 mln zł do 341,6 mln zł.

Odpisy wyniosły w okresie drugiego kwartału 2020 roku 474 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 2,6 proc. wyższych odpisów na poziomie 486,6 mln zł (przedział oczekiwań od 467 mln zł do 504,8 mln zł).

Czytaj także: Prezes Pekao SA o wynikach finansowych i cyfryzacji banku >>>

Wynik odsetkowy banku w II kwartale wyniósł 1.366 mln zł i był 4,1 proc. wyższy od oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.311,9 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.278 - 1.328,7 mln zł).

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 568 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 563 mln zł (oczekiwania wahały się od 555 mln zł do 577 mln zł). 

Czytaj także: Program dopłat BGK dla przedsiębiorców już dostępny w Banku Pekao >>>

– Drugi kwartał i cała pierwsza połowa 2020 roku była dla Banku Pekao trudnym testem warunków skrajnych, jakie stworzyła pandemia COVID-19. Nasze wysiłki z jednej strony koncentrowaliśmy na dostarczeniu klientom elastycznych, dopasowanych do nadzwyczajnych warunków produktów, z drugiej – przyspieszaliśmy w zakresie cyfryzacji oraz działań nakierowanych na efektywność i jeszcze lepsze zarządzanie kosztami – powiedział Leszek Skiba, p.o. prezesa zarządu Pekao. – Myślę, że ten test do tej pory zdaliśmy dobrze, a  stopniowe ożywienie w gospodarce obserwowane w drugim kwartale jest dobrym zwiastunem na kolejne miesiące i będzie pozytywnie przekładać się na naszą działalność biznesową.   

Wzrost skali działalności i silna pozycja bilansowa

Pomimo wpływu pandemii na ograniczenie aktywności ekonomicznej, Bank Pekao osiągnął sumę bilansową w wysokości 235 mld zł, wzrost o 20 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku.

Bank Pekao jest jednym z najbardziej odpornych na dekoniunkturę banków, nie tylko w Polsce, ale w skali całej Europy. Świadczy o tym m.in. odpowiednio zdywersyfikowany portfel kredytów czy minimalna ekspozycja na kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich, które są konsekwencją prowadzonej od lat konserwatywnej polityki kredytowej.

Wskutek prowadzenia konserwatywnej polityki kredytowej, bank posiada dobry jakościowo i odpowiednio zabezpieczony portfel. Na przestrzeni ostatniego kwartału kontynuowane było ostrożne podejście do tworzenia rezerw kredytowych. Pokrycie rezerwami na koniec drugiego kwartału wyniosło 83 proc., co stanowi 2 proc. wzrostu w stosunku do poprzedniego kwartału i w ujęciu r./r. 

Jednocześnie, Pekao utrzymuje wysoką bazę kapitałową, dodatkowo wzmocnioną zatrzymaniem zysku za 2019 rok. Na koniec czerwca 2020 r. łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 18,0 proc, a Tier 1 16,0 proc. Bezpieczny profil płynnościowy banku odzwierciedlony jest relacją kredytów netto do depozytów w wysokości prawie 80 proc. i LCR w wysokości 347 proc.

Poprawa efektywności

Epidemia COVID-19 spowodowała, że Bank Pekao jeszcze mocniej skoncentrował się na działaniach poprawiających efektowność. Wskaźnik C/I  w drugim kwartale tego roku obniżył się do 41,1 proc., czyli o 70 punktów bazowych w ujęciu rok do roku (z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji w 2019 roku).

Bank wzmocnił działania kosztowe, które nie tylko krótkoterminowo, ale i w dłuższym horyzoncie czasowym przełożą się pozytywnie na wyniki banku. Już w drugim kwartale koszty spadły w ujęciu rok do roku o 4 proc. Wśród inicjatyw ograniczających koszty wymienić można m.in. takie, jak: renegocjacje umów najmu, ograniczenie kosztów administracyjnych i doradztwa, priorytetyzację projektów zaplanowanych na 2020 rok przy utrzymaniu inwestycji w działania transformacyjne banku.

Wsparcie dla przedsiębiorców

Bank Pekao posiada jedną z najszerszych ofert gwarancyjnych dla przedsiębiorców w kraju. W drugim kwartale dodatkowo rozszerzył ją o 15 mld zł na dodatkowe zabezpieczenia kredytów obrotowych
dla średnich i dużych firm z Portfelowej Linii Gwarancyjnej (BGK),  kredyt obrotowy i pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców z gwarancją EFI EaSi, bezpłatne gwarancje na kredyty dla MŚP w programie COSME (EFI), a także Wielocelowy Limit Kredytowy Tarcza na gwarancje i akredytywy zabezpieczony gwarancją BGK de minimis dla małych i średnich firm. Wprowadzane są kolejne produkty z gwarancjami, m.in. dopłaty BGK do odsetek kredytów dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19.

Pekao ma również istotny udział w dystrybuowaniu środków z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. W trakcie trwania programu, od 28 kwietnia przeprocesował wnioski dla ponad 31,6 tys. klientów, którzy łącznie otrzymali kwotę 7,4 mld zł. Udział banku w dystrybucji środków na rynku stanowi 13 proc. Bank w drugim kwartale kontynuował także przyznawanie wakacji kredytowych na wniosek przedsiębiorcy.

Digitalizacja i nowe produkty

W drugim kwartale bieżącego roku Bank Pekao nie zwalniał tempa w zakresie wprowadzania do oferty nowych usług i produktów, szczególnie łatwo dostępnych w kanałach cyfrowych – dla wszystkich grup swoich klientów. W drugim kwartale do klientów trafiła nowa wersja aplikacji mobilnej PeoPay oraz  zupełnie nowa aplikacja PeoPay KIDS – pionierskie rozwiązanie, za pomocą którego dzieci mogą stawiać pierwsze kroki w świecie mobilnych finansów. Dla małych i średnich przedsiębiorstw stworzona została oferta ekspresowej pożyczki z uproszczonymi procedurami i zdalną obsługą. Wszystkim klientom biznesowym bank umożliwił zdalne otwieranie rachunków oraz podpisywanie dokumentów na odległość.  

Te działania przynoszą konkretne efekty sprzedażowe, a klienci coraz chętniej korzystają z szybkich, wygodnych i bezpiecznych kanałów dostępu do banku. Liczba aktywnych użytkowników bankowości mobilnej Pekao zwiększyła się na przestrzeni roku o ponad 430 tys. Rachunki zakładane w banku są coraz częściej bez wizyty w oddziale. Aż 27 proc. klientów korzysta z możliwości zdalnego zakładania konta, w tym poprzez selfie, którą to możliwość Pekao wprowadziło jako pierwsze w Polsce. Blisko 70 proc. pożyczek gotówkowych jest sprzedawanych w kanałach cyfrowych wobec 38 proc. w II kw. 2019 roku.

Bank Pekao spodziewa się spadku zysku w 2020 r. przynajmniej o 50 proc.

Bank Pekao oczekuje, że presja na dochody w następnych kwartałach się utrzyma, spodziewa się spadku zysku banku w 2020 roku na poziomie przynajmniej 50 proc. - poinformował wiceprezes banku Tomasz Kubiak.

"Spodziewamy się utrzymania presji na pozycje dochodowe w następnych kwartałach, będącej przede wszystkim efektem obniżenia stóp procentowych przy jednoczesnej stopniowej odbudowie aktywności biznesowej klientów. Na wyniki negatywnie będą wpływać również podwyższone koszty ryzyka, których skala będzie uzależniona od tempa powrotu gospodarki na ścieżkę wzrostu i wygasania programów wsparcia płynności" - powiedział Kubiak.

Czytaj także: Bank Pekao ułatwia klientom złożenie wniosku o bon turystyczny >>>

"Będziemy kontynuować działania po stronie kosztowej, aby przynajmniej częściowo te negatywne efekty na wynik finansowy ograniczyć, jednakże spodziewamy się spadku zysku Banku Pekao w 2020 roku na poziomie przynajmniej 50 proc. rdr" - dodał.

W I połowie 2020 roku zysk netto grupy Pekao wyniósł 546 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 824,4 mln zł. 

Pekao szacuje koszt ryzyka na 0,9 - 1,1 proc.

Bank Pekao szacuje, że koszt ryzyka w 2020 roku będzie się mieścił w przedziale od 0,9 proc. do 1,1 proc. - poinformował wiceprezes Banku Pekao Marcin Gadomski.

"W tej chwili trudno precyzyjnie oszacować wpływ COVID-19 na gospodarkę i sytuację biznesową naszych klientów w zakresie tempa odbicia oraz wpływu programów pomocowych. Na dzisiaj oceniamy prawdopodobny koszt ryzyka w tym roku w przedziale 90 - 110bps (dwa razy nasz długoterminowy cel w zakresie kosztu ryzyka), a następnie stopniowy spadek w 2021 i normalizację w 2022 roku" - powiedział PAP Biznes Gadomski.

"Obecnie nasz portfel kredytów zachowuje się dobrze, a dużą część rezerw tworzymy w oparciu o metody statystyczne na ewentualność pogorszenia jakości portfela w następnych kwartałach, kiedy będziemy już mogli zaobserwować wpływ wygaszania programów pomocowych na sytuację klientów" - dodał.

Koszty ryzyka za I półrocze wynosiły 1,01 proc. i były wyższe rdr 0,63 pp z powodu zawiązania wyższych rezerw związanych z pandemią wirusa COVID-19.

Udostępnij artykuł: