Pełna zgoda, co na to politycy?! (sonda aleBank.pl – czerwiec 2014)

Finanse i gospodarka / Raporty

Czerwcowa sonda nie pozostawała bez związku z wydarzeniami za naszą wschodnią granicą. Niezależnie bowiem od przebiegu procesów politycznych przerywanych pełzającą wojną na wschodnich rubieżach Ukrainy globalne i europejskie reakcje przekładają się wprost na kondycję i perspektywy naszej gospodarki. Rozumieją to dobrze nasi ankietowani, gdyż na pytanie o związek naszego bezpieczeństwa i dywersyfikację dostaw gazu, przypomnijmy; pytanie brzmiało; Czy dywersyfikacja dostaw energii wzmocni nasze bezpieczeństwo?

Czerwcowa sonda nie pozostawała bez związku z wydarzeniami za naszą wschodnią granicą. Niezależnie bowiem od przebiegu procesów politycznych przerywanych pełzającą wojną na wschodnich rubieżach Ukrainy globalne i europejskie reakcje przekładają się wprost na kondycję i perspektywy naszej gospodarki. Rozumieją to dobrze nasi ankietowani, gdyż na pytanie o związek naszego bezpieczeństwa i dywersyfikację dostaw gazu, przypomnijmy; pytanie brzmiało; Czy dywersyfikacja dostaw energii wzmocni nasze bezpieczeństwo?

140701.sondaz.alebank.pl.2014.06.czy.dywersyfikacja.energii.wzmocni.gospodarke

Na tak postawione pytanie aż 83 proc. respondentów odpowiedziało tak, podczas gdy co dziesiąty (10 proc.) badanych było przeciwnego zdania. Jeszcze mniej - 7 proc. nie miało wyrobionej opinii. Wydaje się, że ta proporcja nie budzi wątpliwości co do oczekiwań rodaków. Ta " oczywista oczywistość" zdaje się nie robić wrażenia na politykach lekceważących opóźnienia chociażby w budowie gazoportu, a poszukiwania krajowych zasobów- łupki - to głównie doniesienia medialne o mało czytelnych procedurach.

Przywołana we wstępie sytuacja wokół Ukrainy przekłada się także, pośrednio lub wprost na możliwości eksportowe naszego rolnictwa, dla którego Rosja stanowi kluczowy rynek zbytu. Niezależnie od tego, że Ukraina dopiero w minionym tygodniu?! zniosła embargo na import polskiej wieprzowiny. Rosja nie po raz pierwszy wykorzystuje prawdziwe lub urojone preteksty natury fitosanitarnej w politycznych rozgrywkach nie tylko z Polską. W tym stanie rzeczy racjonalnym wydaje się postulat zmiany kierunków eksportu naszych płodów rolnych, czego dobry przykład stanowi pozyskanie dla naszych: mleka i serów trzydziestu nowych odbiorców w ostatnim półroczu. Owo przekonanie zdają się podzielać ankietowani przez nas czytelnicy portalu alebank.pl

Drugie pytanie czerwcowej sondy dotyczące omawianych kwestii sformułowaliśmy następująco: Czy znajdziemy alternatywne rynki zbytu dla naszego mięsa i płodów rolnych?

140701.sondaz.alebank.pl.2014.06.czy.znajdziemy.alternatywne.rynki.dla.miesa.i.plodow.rolnych

58 proc. naszych rozmówców deklaruje, że tak, 35 proc. uważa, że to się nie uda, podczas gdy jedynie 7 proc. badanych nie posiada wyrobionej opinii. Wydaje się, że dla resortu gospodarki, misji handlowych organizowanych przez izby gospodarcze, wreszcie dla naszej dyplomacji to jasne i jednoznaczne wskazanie. Panowie politycy, słuchajcie wyborców. Oni dobrze wiedzą co dla nas dla Was jest dobre.

Zachęcamy do udziału w kolejnej sondzie, której wyniki już na początku sierpnia.

Nowe głosowanie: sondę znajdą Państwo na końcu strony aleBank.pl.

Mit

Udostępnij artykuł: