Pengab: istotny wzrost wskaźnika koniunktury bankowej w marcu

Raporty / Z rynku

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 7,3 pkt m/m do 29,6 pkt w marcu, wynika z "Monitora Bankowego" opublikowanego przez firmę badawczą Kantar TNS. Rok temu wartość wskaźnika wynosiła 30,3 pkt.

Ręką rysująca wykres
Fot. Pixabay.com

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 7,3 pkt m/m do 29,6 pkt w marcu, wynika z "Monitora Bankowego" opublikowanego przez firmę badawczą Kantar TNS. Rok temu wartość wskaźnika wynosiła 30,3 pkt.

#KrzysztofPietraszkiewicz, prezes #ZBP: w marcowym pomiarze koniunktury bankowej należy wskazać na istotny wzrost głównego wskaźnika badania. #Pengab zwiększył swoją wartość o 7,3 pkt @KantarTNS

"W marcowym pomiarze koniunktury bankowej należy wskazać na istotny wzrost głównego wskaźnika badania. Indeks Pengab – zwiększył swoją wartość o 7,3 pkt co jest największym wzrostem indeksu w perspektywie rocznej. Marcowy wynik to głównie zasługa dobrej oceny wskaźnika bieżącego, który wzrósł m/m o 12,3 pkt. co jest jednym z lepszych wyników od wielu miesięcy. Wynik ten należy jednak czytać także w kontekście odrabiania strat z ubiegłego miesiąca. Wśród innych szczegółowych pomiarów na uwagę zwraca konsekwentny wzrost wskaźników związanych z finansowaniem mieszkalnictwa. Ocena kredytów mieszkaniowych zwiększyła się w perspektywie miesięcznej o 19 pkt. Dobre wyniki pochodzą również z obszaru kredytowania przedsiębiorstw. Oceny kredytów inwestycyjnych i obrotowych, podobnie jak w przypadku kredytów mieszkaniowych, wzrosły o 19 pkt." - skomentował dane Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich."W marcu m/m wzrosła aktywność zarówno przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych na rynku depozytowym. Odnotowano także wzrost aktywności klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców na rynku kredytów. Przewiduje się w najbliższym kwartale wzrost koniunktury na rynku kredytów mieszkaniowych, kredytów inwestycyjnych oraz obrotowych. Prognoza makroekonomiczna sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw oraz gospodarki kraju m/m nieznacznie wzrosła, a prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych m/m uległa korekcie. Prognozy sześciomiesięczne dla wszystkich rynków usług bankowych są korzystne" - dodał Marcin Idzik z Kantar TNS, cytowany w komunikacie.Wskaźnik ocen wzrósł o 12,3 pkt m/m do 24,7 pkt w marcu, zaś wskaźnik prognoz zwiększył się o 2,3 pkt do 34,4 pkt.
Wykres: Pengab marzec 2018

Źródło: ZBP

Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 14 pkt. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych m/m wzrosło o 10 pkt, a r/r jest mniejsze o 5 pkt."Saldo ocen dla kredytów mieszkaniowych m/m wzrosło o 19 pkt, r/r wzrosło o 9 pkt. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych m/m spadło o 1 pkt, a w przypadku kredytów mieszkaniowych wzrosło o 4 pkt. W przypadku kredytów samochodowych saldo ocen zmalało o 1 pkt, a prognoz wzrosło o 1 pkt" - czytamy w raporcie.Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 11 pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano w ujęciu m/m wzrost o 21 pkt, a r/r spadek o 1 pkt. Saldo ocen depozytów terminowych m/m wzrosło o 16 pkt, a r/r spadło o 11 pkt. W przypadku depozytów bieżących saldo prognoz wzrosło m/m o 5 pkt, a saldo prognoz depozytów terminowych m/m wzrosło o 2 pkt, podano także. 

Wskaźnik ocen sytuacji na rynku kredytów podmiotów gospodarczych m/m wzrósł o 9 pkt i wynosi 12 pkt."W przypadku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m wzrósł o 19 pkt, a r/r jest niższy o 7 pkt. Indeks kredytów obrotowych m/m wzrósł o 19 pkt., r/r spadł o 5 pkt. Indeks prognostyczny kredytów inwestycyjnych m/m wzrósł o 9 pkt, a kredytów obrotowych m/m wzrósł o 5 pkt" - czytamy dalej.Wskaźnik ocen sytuacji na rynku depozytów podmiotów gospodarczych wynosi obecnie 7 pkt, m/m wzrósł o 5 pkt. Wartość indeksu wyprzedzającego spadła m/m o 2 pkt. Na poziomie szczegółowym obserwujemy m/m wzrost o 9 pkt indeksu ocen depozytów bieżących oraz m/m wzrost o 5 pkt indeksu ocen depozytów terminowych. Indeks wyprzedzający dla depozytów bieżących m/m spadł o 5 pkt, a dla depozytów terminowych m/m jest niższy o 9 pkt, podano w raporcie.Według Kantar TNS, indeks prognostyczny dla kredytów mieszkaniowych wzrósł m/m o 6 pkt, kredytów konsumpcyjnych wzrósł m/m o 7 pkt, lokat długoterminowych osób indywidualnych wzrósł m/m o 11 pkt, kredytów inwestycyjnych wzrósł o 10 pkt, a obrotowych o 2 pkt.W marcu prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw m/m wzrosła o 2 pkt, zaś prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju jest wyższa o 1 pkt m/m."Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych zmalała m/m o 8 pkt. W ujęciu r/r prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw jest wyższa o 6 pkt, sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych r/r zmalała o 5 pkt, a prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wzrosła o 9 pkt" - czytamy także.Sondaż został przeprowadzony 6-20 marca br. W badaniu wzięło udział 122 placówki bankowe, reprezentujące wszystkie typy banków krajowych.

Źródło: ZBP/ISBnews

Udostępnij artykuł: