Pengab: odbicie wskaźnika koniunktury bankowej w październiku; wzrost akcji kredytowej pod znakiem zapytania

Z rynku

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 3,5 pkt m/m do 16,8 pkt w październiku 2021 r., wynika z "Monitora Bankowego" opublikowanego przez firmę badawczą Kantar.

Napis bank na budynku
Fot. stock.adobe.com/Skórzewiak

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 3,5 pkt m/m do 16,8 pkt w październiku 2021 r., wynika z "Monitora Bankowego" opublikowanego przez firmę badawczą Kantar.

Październikowy pomiar indeksu Pengab zanotował wartość 16,8 pkt. Po wrześniowym wyraźnym spadku indeksu o 11,1 punktu obserwujemy odbicie na poziomie +3,5 pkt.

"Poprawiło się również notowanie wskaźnika prognoz, który wzrósł do 20,9 pkt. Spadkom nie oparła się natomiast ocena kredytów konsumpcyjnych osób indywidualnych oraz ogólna ocena kredytów przedsiębiorstw. Zgodnie z prognozami bankowców z ubiegłego miesiąca, na plus wypadła ocena depozytów osób indywidualnych. Ankietowani optymistycznie spoglądają jedynie na prognozy dla depozytów osób indywidualnych i przedsiębiorstw. W październiku odnotowano również dalsze pogorszenie prognoz makroekonomicznych dla gospodarki kraju, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych (spadki odpowiednio o 9, 4 i 5 pkt miesiąc do miesiąca)" - powiedział prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztof Pietraszkiewicz, cytowany w raporcie.

Pengab - październik 2021 r.
Źródło: ZBP

Indeks prognostyczny wzrósł o 4,9 pkt m/m do 20,9 pkt, a indeks ocen zwiększył wartość o 2,3 m/m do 12,8 pkt.

Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 2 pkt i w październiku wynosi 41 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest niższe o 8 pkt, a r/r wzrosło o 34 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m wzrosło o 6 pkt, a r/r jest wyższe o 56 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku kredytów gospodarstw domowych wzrósł m/m uległ obniżeniu o 5 pkt i wynosi 39 pkt, podano również.

"Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów indywidualnych na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m spadł o 17 pkt i wynosi obecnie minus 3 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m spadek o 19 pkt, a r/r o 3 pkt. Saldo ocen dla depozytów terminowych m/m spadło o 21 pkt, a r/r jest niższe o 25 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytowego gospodarstw domowych m/m wzrósł o 7 pkt i wynosi 4 pkt" - czytamy dalej.

Wskaźnik ogólny oceny aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych spadł o 6 pkt m/m i wynosi 10 pkt. W przypadku aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów inwestycyjnych indeks ocen spadł o 14 pkt m/m, a w ujęciu rocznym jest wyższy o 22 pkt. Indeks ocen dla rynku kredytów obrotowych spadł o 3 pkt m/m, a w ujęciu rocznym jest wyższy o 21 pkt.

"Wskaźnik ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów m/m spadł o 1 pkt i wynosi minus 5 pkt. Indeks ocen dla rynku depozytów bieżących m/m jest niższy o 8 pkt, a r/r wzrósł o 1 pkt. Indeks ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów terminowych m/m wzrósł o 2 pkt, a r/r jest niższy o 5 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytów podmiotów gospodarczych m/m jest wyższy o 8 pkt i wynosi obecnie 0 pkt" - napisano także.

Pogorszenie odczytów prognoz sześciomiesięcznych na wszystkich rynkach kredytowych

W październiku odnotowano m/m pogorszenie odczytów prognoz sześciomiesięcznych na wszystkich rynkach kredytowych. Największy spadek prognoz zanotowano w obszarze kredytów mieszkaniowych. Poprawę odnotowano na rynkach lokat długoterminowych przedsiębiorstw a także osób indywidualnych.

"W październiku odnotowano dalsze głębokie pogorszenie sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej kraju, gospodarstw domowych, a także przedsiębiorstw. Prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynosi minus 13 pkt, m/m jest niższa o 17 pkt, a r/r jest wyższa o 41 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wynosi minus 32 pkt, m/m jest niższa o 43 pkt, a r/r wzrosła o 24 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wynosi minus 11 pkt, m/m jest niższa o 11 pkt, a r/r jest wzrosła o 48 pkt" - napisano też w raporcie.

Sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 8-22 października. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 91 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych.

Udostępnij artykuł: