PENGAB – Słaba ocena ex post, jednak obiecująca prognoza sześciomiesięczna

Raporty

Październikowy pomiar koniunktury bankowej utrzymuje obserwowaną od kilku miesięcy stabilną tendencję wzrostową. Indeks Pengab, główny wskaźnik koniunktury w bankowości, osiągnął poziom 25.8 pkt. co jest jednym z wyższych wyników notowanych w kilkuletniej perspektywie.

Na uwagę zasługują wzrosty w zakresie sześciomiesięcznej prognozy rynku bankowego. W tym zakresie najwięcej zyskała prognoza dotycząca kredytów obrotowych przedsiębiorstw (+9 pkt.) jak również prognoza rynku kredytów mieszkaniowych (+8 pkt.). Za niepokojącą należy uznać większą liczbę wskazań bankowców w zakresie kredytów zagrożonych gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw. W październikowym badaniu, bankowcy odpowiadali również na pytania w zakresie cyberbezpieczeństwa. W opinii przeważającej liczby bankowców rozwój obrotu bezgotówkowego wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo pieniędzy klientów banków jednak potrzeba jest w tym zakresie szerszych działań związanych z edukacją użytkowników – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

W październiku indeks Pengab m/m pozostał niemal na tym samym poziomie i wynosi obecnie 25.8 pkt. Spadła aktywność klientów indywidualnych na rynku kredytów mieszkaniowych oraz przedsiębiorców na rynku depozytów bieżących. Jedynymi obszarami w których odnotowano poprawę są depozyty osób prywatnych oraz kredyty obrotowe przedsiębiorstw. Indeks wyprzedzający wzrósł m/m o niespełna 1 pkt. Pozytywne odczyty prognoz na IV kw. dotyczą kredytów osób indywidualnych oraz depozytów przedsiębiorstw.  Znacznie więcej optymizmu zawierają prognozy sześciomiesięczne dla rynku bankowego w przypadku których we wszystkich monitorowanych obszarach odnotowano poprawę. Prognoza makroekonomiczna w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw uległa pogorszeniu, a prognozy sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju oraz gospodarstw domowych m/m pozostały bez zmian – dodał dr Marcin Idzik z Kantar TNS.

Pełny raport: PENGAB.2017.10.

ZBP

 

Udostępnij artykuł: