Pengab w czerwcu w górę: optymizm z zastrzeżeniami

Z rynku

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 3,8 pkt m/m do 15,2 pkt w czerwcu 2021 r., wynika z "Monitora Bankowego" opublikowanego przez firmę badawczą Kantar.

Bank
Fot. stock.adobe.com/vectorfusionart

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 3,8 pkt m/m do 15,2 pkt w czerwcu 2021 r., wynika z "Monitora Bankowego" opublikowanego przez firmę badawczą Kantar.

Nieprzerwanie od grudnia br. główny wskaźnik badania Monitora Bankowego – Indeks Pengab zwiększa swoją wartość. W najnowszym, czerwcowym pomiarze zanotował on wzrost o 3.8 pp osiągając poziom 15,2 pkt. Chociaż jest to wartość niższa od średniej notowanej przed pandemią, to jednak zachowując tę dynamikę w najbliższych kilku miesiącach główny indeks może powrócić do poziomów sprzed covidowego kryzysu.

- W wybranych obszarach wartości te zostały już osiągnięte, np. w zakresie produktów kredytowych, zarówno tych skierowanych do klientów indywidualnych, jak i rynku kredytowego dla przedsiębiorców. W przypadku kredytów klientów indywidualnych wybrane wskaźniki (np. kredytów mieszkaniowych) przekroczyły już poziomy sprzed początku ubiegłego roku. Z drugiej strony przedstawiciele sektora bankowego wskazują na inne niepokojące sygnały związane z narastającą presją inflacyjną. W ocenie 63 proc. badanych największym zagrożeniem dla rozwoju polskiej gospodarki w najbliższych latach będzie wzrost inflacji - komentuje dane Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Indeks Pengab - czerwiec 2021
Źródło: ZBP

Wskaźnik ocen wzrósł o 4,2 pkt m/m

Wskaźnik ocen wzrósł o 4,2 pkt m/m do 15,2 pkt, zaś wskaźnik prognoz wzrósł o 3,5 pkt do 15,2 pkt.

"Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 26 pkt i w czerwcu wynosi 56 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest wyższe o 27 pkt, a r/r wzrosło o 68 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m wzrosło o 28 pkt, a r/r jest wyższe o 74 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku kredytów gospodarstw domowych wzrósł m/m o 1 pkt i wynosi 61 pkt" - czytamy w raporcie.

Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów indywidualnych na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 1 pkt i wynosi obecnie 4 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m spadek o 4 pkt, a r/r wzrost o 16 pkt. Saldo ocen dla depozytów terminowych m/m wzrosło o 2 pkt, a r/r jest niższe o 15 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytowego gospodarstw domowych m/m wzrósł o 1 pkt i wynosi minus 3 pkt, podano także.

"Wskaźnik ogólny oceny aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych m/m wzrósł o 3 pkt i wynosi 13 pkt. W przypadku aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m wzrósł o 10 pkt, a r/r jest wyższy o 45 pkt. Indeks ocen dla rynku kredytów obrotowych m/m spadł o 3 pkt, a r/r jest wyższy o 37 pkt. Indeks prognoz dla rynku kredytów podmiotów gospodarczych wzrósł m/m o 13 pkt i wynosi obecnie 13 pkt" - czytamy dalej.

Wskaźnik ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów m/m spadł o 1 pkt i wynosi minus 2 pkt. Indeks ocen dla rynku depozytów bieżących m/m jest niższy o 1 pkt, a r/r wzrósł o 8 pkt. Indeks ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów terminowych m/m spadł o 1 pkt, a r/r jest niższy o 14 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytów podmiotów gospodarczych m/m jest niższy o 1 pkt i wynosi obecnie minus 10 pkt.

"W czerwcu odnotowano m/m zróżnicowane kierunki zmian prognoz sześciomiesięcznych. Poprawa wystąpiła w przypadku kredytów inwestycyjnych oraz kredytów obrotowych dla przedsiębiorstw. Jedna na wszystkich pozostałych rynkach prognozuje się spadki aktywności w perspektywie sześciomiesięcznej" - wskazano dalej w raporcie.

Poprawa sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych

W czerwcu odnotowano poprawę sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych w przypadku sytuacji ekonomicznej kraju oraz sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych.

"Korektę odnotowano dla prognozy sytuacji ekonomicznej kraju. Prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynosi 39 pkt, m/m jest wyższa o 7 pkt, a r/r jest wyższa o 88 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wynosi 28 pkt, m/m jest wyższa o 9 pkt, a r/r wzrosła o 76 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wynosi 23 pkt, m/m jest niższa o 9 pkt, a r/r jest wzrosła o 77 pkt" - czytamy dalej.

Sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 8-28 czerwca. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 98 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujące wszystkie typy banków krajowych.

Udostępnij artykuł: