Pengab w listopadzie w dół, powraca fala pesymizmu

Gospodarka / Z rynku

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł w listopadzie w stosunku do października o 3,8 pkt. do minus 11,2 pkt. - poinformowały Związek Banków Polskich oraz Kantar TNS.

Bank
Fot. stock.adobe.com/agcreativelab

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł w listopadzie w stosunku do października o 3,8 pkt. do minus 11,2 pkt. - poinformowały Związek Banków Polskich oraz Kantar TNS.

Wskaźnik ocen wyniósł w listopadzie minus 4,7 pkt., czyli w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadł o 2,1 pkt. Wskaźnik prognoz był niższy o 5,4 pkt. i wyniósł minus 17,6 pkt.

- Sytuacja epidemiczna w Polsce bezpośrednio przekłada się na wskaźniki gospodarcze. Najnowszy pomiar koniunktury w bankowości przyniósł w listopadzie spadki większości indeksów zarówno w sferze prognoz jak i oceny bieżącej. Wartości ujemne indeksu Pengab (-11,2 pkt.) głównego wskaźnika badania jednoznacznie wskazują złe nastroje wśród bankowców - skomentował dane prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz.

W tym kontekście szczególnie negatywnie prezentuje się obraz rynku kredytowego. Zarówno w zakresie kredytów konsumenckich jak i kredytów dla przedsiębiorstw wszystkie notowane wartości szczegółowe w okresie miesiąca pogorszyły się. Szczególnie niepokojąco prezentują się także badania dotyczące prognoz makroekonomicznych.

- W tym zakresie kolejne spadki spowodowały, że wskaźniki sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i gospodarki kraju wróciły do najniższych poziomów notowanych w marcu i kwietniu br. - dodał.

Pengab - listopad 2020 r.
Źródło: ZBP

Spadek aktywności wszystkich grup klientów na rynkach kredytowych

Odnotowano powszechny spadek aktywności wszystkich grup klientów na rynkach kredytowych.

"Bieżąca aktywność klientów utrzymała się lub wzrasta tylko na rynkach depozytowych. Jest to typowa reakcja rynku na negatywny scenariusz makroekonomiczny. Listopadowy odczyt wskazuje na dalsze pogorszenie średnio- i długookresowych indeksów prognostycznych dla wszystkich rynków. Oznaki pogłębiającego się pesymizmu widoczne są także w sześciomiesięcznych prognozach sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz gospodarki kraju" - dodał Marcin Idzik z Kantar TNS.

Czytaj także: Pengab w październiku spadł do -7.4 pkt, prognozy ostro w dół >>>

Wskaźnik prognoz w przypadku kredytów dla gospodarstw domowych wyniósł w listopadzie minus 20 pkt., czyli spadł w porównaniu z poprzednim miesiącem o 18 pkt., a wskaźnik oceny dla tego segmentu wyniósł - 16 pkt., czyli spadł o 22 pkt.

Wskaźnik prognoz dla kredytów podmiotów gospodarczych w listopadzie wyniósł minus 10 pkt., czyli był niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca o 8 pkt. Wskaźnik ocen zanotował - 8 pkt. i w porównaniu z poprzednim miesiącem spadł o 14 pkt.

Sześciomiesięczna prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wyniosła minus 68 pkt., czyli spadła o 12 pkt. mdm. Prognoza dla przedsiębiorstw wyniosła minus 64 pkt., czyli w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 10 pkt.

Sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 5-23 listopada. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo wzięły udział 102 placówki bankowe z całego kraju, reprezentujące wszystkie typy banków krajowych.

 OCENAzmianaPROGNOZAzmiana
     
kredyty gosp. dom.:-16-22-20-18
- kredyty konsumpcyjne-24-28-3bz
- kredyty mieszkaniowe-10-14-17-18
     
kredyty przedsiębiorców:-8-14-10-8
- kredyty inwestycyjne-25-13-32-26
- kredyty obrotowe-16-18-23-31
     
depozyty gosp. dom-14-10bz
depozyty przedsiębiorców-3
Udostępnij artykuł: