Pengab w lutym ’22 wyniósł 13,1 pkt., słabnie dynamika aktywności klientów

Z rynku

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab w lutym spadł do 13,1 pkt. w porównaniu do 17,4 pkt w styczniu 2022 r., wynika z "Monitora Bankowego" opublikowanego przez firmę badawczą Kantar.

wektor w dół
Fot. stock.adobe.com / peshkov

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab w lutym spadł do 13,1 pkt. w porównaniu do 17,4 pkt w styczniu 2022 r., wynika z "Monitora Bankowego" opublikowanego przez firmę badawczą Kantar.

 W lutym indeks PENGAB wyniósł 13,1 pkt. W ubiegłym roku jego wartość wynosiła 3,4 pkt. Pomiar prognoz makroekonomicznych dla gospodarstw domowych, gospodarki kraju oraz przedsiębiorstw utrzymuje nieznaczną tendencję spadkową (o 1 pkt). Wskaźnik ogólny oceny aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych m/m wzrósł o 12 pkt.

Bankowcy odnieśli się do ogólnego poziomu wiedzy finansowej Polaków - 60 proc. oceniła go jako przeciętny. Wg bankowców, klientom najtrudniej zrozumieć system podatkowy (53 proc. wskazań) oraz cyberbezpieczeństwo (47 proc.).

‒ Ankietowani wyraźnie zauważyli wpływ wzrostu stóp procentowych – aż 66 proc. zauważa spadek zainteresowania klientów kredytami hipotecznymi od początku roku – podkreśla Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP.

Pengab luty 2022
Źródło: Kantar

Czytaj także: Pengab w styczniu w dół; spada popyt na kredyty

W lutym Index Pengab odnotował wartość 13.1 pkt, m/m jest niższy o 4.3 pkt. Indeks prognostyczny m/m wzrósł o 2.5 pkt. do poziomu 17.0 pkt., a indeks ocen jest wyższy m/m o 11 pkt. uzyskując poziom 9.3 pkt.

Lutowy odczyt wskazuje na dalszą pogłębiającą się perspektywę pogorszenia dynamiki akcji kredytowej, jednak w odróżnieniu od poprzedniego pomiaru słabnie prognozowany wzrost zainteresowania klientów produktami depozytowymi.

Odnotowano dalszy dalszy spadek dynamiki aktywności klientów na rynku kredytowym z wyraźną perspektywą dalszego wyraźnego pogorszenia.

‒ W lutym ósmy miesiąc z rzędu zaobserwowano pogorszenie odczytu indeksów prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw oraz gospodarki kraju ‒ zauważa Marcin Idzik, Kantar.

Czytaj także: Pengab w grudniu w dół; rynek kredytowy spowalnia

Kredyty gospodarstw domowych

Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych m/m spadł o 33 pkt. i w lutym wynosi minus 34 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest niższe o 33 pkt., a r/r spadło o 34 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m spadło o 38 pkt, a r/r jest niższe o 44 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku kredytów gospodarstw domowych wzrósł m/m o 3 pkt. i wynosi 12 pkt.

Depozyty gospodarstw domowych

Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów indywidualnych na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m spadł o 10 pkt. i wynosi obecnie 13 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m spadek o 22 pkt., a r/r spadek o 1 pkt. Saldo ocen dla depozytów terminowych m/m spadło o 9 pkt., a r/r jest wyższe o 17 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytowego gospodarstw domowych m/m spadł o 3 pkt. i wynosi 10 pkt.  

Kredyty podmiotów gospodarczych

Wskaźnik ogólny oceny aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych m/m wzrósł o 12 pkt i wynosi 5 pkt. W przypadku aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m wzrósł o 10 pkt., a r/r jest niższy o 2 pkt. Indeks ocen dla rynku kredytów obrotowych m/m wzrósł o 4 pkt., a r/r jest niższy o 12 pkt. Indeks prognoz dla rynku kredytów podmiotów gospodarczych m/m jest wyższy o 3 pkt. i wynosi obecnie 6 pkt.

Depozyty podmiotów gospodarczych

Wskaźnik ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów m/m spadł o 21 pkt. i wynosi-1 pkt. Indeks ocen dla rynku depozytów bieżących m/m jest niższy o 43 pkt, a r/r spadł o 1 pkt. Indeks ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów terminowych m/m spadł o 13 pkt, a r/r jest wyższy o 25 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytów podmiotów gospodarczych m/m jest niższy o 8 pkt. i wynosi obecnie 2 pkt.   

Prognoza sześciomiesięczna rynku bankowego

W lutym odnotowano m/m pogorszenie odczytów prognoz sześciomiesięcznych na wszystkich rynkach kredytowych, tj. kredytów mieszkaniowych, kredytów konsumpcyjnych, kredytów obrotowych oraz inwestycyjnych. Poprawę odnotowano dla lokat osób indywidualnych. 

Prognoza sześciomiesięczna sytuacji ekonomicznej

W lutym odnotowano ósmy miesiąc z rzędu pogorszenie sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej kraju, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynosi minus 55 pkt, m/m jest niższa o 1 pkt, a r/r jest niższa o 31 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wynosi minus 51 pkt, m/m jest niższa o 1 pkt, a r/r spadła o 21 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wynosi minus 47 pkt, m/m jest niższa o 1 pkt., a r/r jest spadła o 21 pkt.

Wiedza finansowa

Najliczniejsza grupa badanych oceniała jako przeciętny (60 proc.) poziom wiedzy finansowej klientów banków. Jedna czwarta (24 proc.) ocenia ogólną wiedzę finansową klientów banków bardzo dobrze lub raczej dobrze (+2 p.p. r/r). Przeciwnego zdania jest 16 proc. badanych oceniając wiedzę finansowa klientów banków jako raczej słabą. Nie wystąpiły odpowiedzi oceniające wiedzę finansową klientów banków jako bardzo słabą.

Połowa badanych (53 proc.) wskazuje, że najtrudniejszym do przyswojenia dla klientów banków obszarem wiedzy jest system podatkowy, na drugim miejscu cyberbezpieczeństwo wskazywane przez 47 proc. oraz inwestowanie z odsetkiem 42 proc. Płatności bezgotówkowe oraz oszczędzanie są obszarami wiedzy ekonomicznej sprawiającymi relatywnie najmniej trudności dla klientów.

W okresie od początku roku zdaniem 66 proc. badanych spadło zainteresowanie klientów kredytami hipotecznymi. Przeciwnego zdania jest 8 proc. badanych.

Udostępnij artykuł: