Pengab w maju w dół. Sezonowa korekta koniunktury

Gospodarka / Z rynku

Napis bank na budynku
Fot. stock.adobe.com/daniilantiq2010

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł o 10,6 pkt m/m do 25,7 pkt w maju, wynika z "Monitora Bankowego" opublikowanego przez firmę badawczą Kantar TNS. Rok temu wartość wskaźnika wynosiła 24 pkt.

Indeks #Pengab spadł w maju o 10,6 pkt., osiągając poziom 25,7 pkt. #KrzysztofPietraszkiewicz, prezes #ZBP: w przeważającej mierze spadek ten związany był z osłabieniem wskaźników rynku kredytowego #banki #KANTARTNS @KantarTNS

– Po znaczącym wzroście indeksu bankowego w kwietniu, maj charakteryzował się osłabieniem notowanych wskaźników. Wzrost, a następnie osłabienie oceny bankowców na podobnym poziomie miało również miejsce w zbliżonym okresie roku 2017. Najnowszy pomiar Monitora Bankowego przyniósł powrót do średniej wielkości indeksu Pengab. Indeks ten spadł o 10,6 pkt., osiągając poziom 25,7 pkt. W przeważającej mierze spadek ten związany  był  z  osłabieniem  wskaźników  rynku kredytowego, zarówno rynku konsumenckiego jak i kredytów skierowanych do przedsiębiorstw. Wśród innych wskaźników należy zwrócić uwagę na osłabienie prognoz makroekonomicznych, w tym prognoz gospodarki kraju, przedsiębiorstw, oraz gospodarstw domowych – komentował dane Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Wykres: Index Pengab

Uwarunkowania sezonowe i czynniki krótkookresowe

– Majowa korekta wynika z uwarunkowań sezonowych oraz czynników krótkookresowych. W maju m/m spadła aktywność zarówno przedsiębiorców jak i klientów indywidualnych zarówno na rynku depozytowym, jak i kredytowym. Indeksy prognostyczne m/m odnotowały spadki w przypadku kredytów konsumpcyjnych, kredytów mieszkaniowych, kredytów obrotowych przedsiębiorstw, depozytów osób indywidualnych. Prognoza makroekonomiczna sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarki kraju oraz gospodarstw domowych m/m także uległa korekcie. Prognozy sześciomiesięczne dla rynków usług bankowych są korzystne, jednak m/m także odnotowały korektę – dodał Marcin Idzik z Kantar TNS.

Wskaźnik ocen spadł o 13,1 pkt m/m do 20,4 pkt w maju, zaś wskaźnik prognoz zmniejszył się o 8,1 pkt do 31 pkt.

Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych m/m zmalał o 25 pkt. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych m/m jest niższe o 18 pkt, a r/r jest wyższe o 10 pkt. Saldo ocen dla kredytów mieszkaniowych m/m zmalało o 31 pkt, a r/r o 9 pkt. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych m/m zmalało o 11 pkt, a w przypadku kredytów mieszkaniowych o 9 pkt. W przypadku kredytów samochodowych saldo ocen zmalało o 10 pkt, a prognoz o 6 pkt, podano w raporcie.

Czytaj także: Pengab w kwietniu w górę. Tak dobrze nie było od września 2008 r. >>>

„Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m zmalał o 9 pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano w ujęciu m/m spadek o -12 pkt, a r/r o -1 pkt. Saldo ocen depozytów terminowych m/m zmalało o 18 pkt, a r/r jest wyższe o 11 pkt. W przypadku depozytów bieżących saldo prognoz zmalało m/m o 17 pkt, a saldo prognoz depozytów terminowych m/m jest niższe o 4 pkt” – czytamy w materiale.

Wskaźnik ocen sytuacji na rynku kredytów podmiotów gospodarczych m/m spadł o 11 pkt i wynosi 5 pkt. W przypadku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m spadł o 11 pkt, a r/r jest niższy o 16 pkt. Indeks kredytów obrotowych m/m spadł o 24 pkt, a w ujęciu rocznym – o 26 pkt. Indeks prognostyczny kredytów inwestycyjnych m/m pozostał bez zmian, a kredytów obrotowych m/m spadł o 16 pkt, podano dalej.

„Wskaźnik ocen sytuacji na rynku depozytów podmiotów gospodarczych wynosi obecnie 1 pkt, m/m spadł o 10 pkt. Wartość indeksu wyprzedzającego spadła m/m o 2 pkt. Na poziomie szczegółowym obserwujemy m/m spadek o 18 pkt indeksu ocen depozytów bieżących oraz m/m spadek o 17 pkt indeksu ocen depozytów terminowych. Indeks wyprzedzający dla depozytów bieżących m/m pozostał bez zmian, a dla depozytów terminowych m/m jest wyższy o 1 pkt” – czytamy dalej.

Tabela: Index Pengab

Źródło: Związek Banków Polskich

Indeks prognostyczny dla kredytów mieszkaniowych oraz konsumpcyjnych m/m spadł o 10 pkt, lokat długoterminowych osób indywidualnych zmniejszył się m/m o 5 pkt, kredytów inwestycyjnych zmalał o 7 pkt, a obrotowych o 10 pkt.

Sondaż został przeprowadzony 4-18 maja br. W badaniu wzięło udział 126 placówek bankowych, reprezentujące wszystkie typy banków krajowych.

Źródło: ZBP/ISBnews

 

Udostępnij artykuł: