Pengab w październiku nieznacznie w dół. Dynamika wzrostu nadal słabnie

Gospodarka / Z rynku

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł o 0,6 pkt m/m do 26 pkt w październiku, wynika z "Monitora Bankowego" opublikowanego przez firmę badawczą Kantar TNS. Rok temu wartość wskaźnika wynosiła 25,8 pkt.

Napis bank i mężczyza w garniturze
Fot. stock.adobe.com/Imillian

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł o 0,6 pkt m/m do 26 pkt w październiku, wynika z "Monitora Bankowego" opublikowanego przez firmę badawczą Kantar TNS. Rok temu wartość wskaźnika wynosiła 25,8 pkt.

#KrzysztofPietraszkiewicz, prezes #ZBP: październikowy pomiar koniunktury bankowej charakteryzuje się dużą stabilnością większości monitorowanych indeksów #Pengab #banki #koniunktura

Październikowy  pomiar  koniunktury  bankowej  charakteryzuje się dużą stabilnością większości   monitorowanych indeksów, zauważa Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, w komentarzu do zaprezentowanych wyników indeksu Pengab.- Wśród pomiarów szczegółowych warto zwrócić uwagę na istotne obniżenie ocen związanych z   wybranymi produktami oszczędnościowymi.  O  14  pp.  zmniejszył  się wskaźnik depozytów terminowych gospodarstw domowych,  o  8 pp. depozytów bieżących przedsiębiorstw,  a  o  6  pp.  depozytów  terminowych  przedsiębiorstw. Wzrostem  wartości  o 6 pp.  charakteryzowała  się  ocena  kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw oraz ich 6 miesięczna prognoza - wzrost o  11  pp.  W  obszarze  rozwoju  nowych  technologii  wartym  analizy  są odpowiedzi  bankowców  dotyczące   wpływu zamiany zatrudnienia wynikającego z obsługi klienta poprzez wirtualnych doradców. Aż połowa ankietowanych twierdzi, że zamiany takie nastąpią w przeciągu 20 lat - podkreśla prezes ZBP.
Indeks Pengab w październiku

Źródło: ZBP

- W październiku indeks Pengab utrzymał wartość podobną do notowanej we wrześniu wynosząc 26 pkt, co oznacza spadek m/m o 0,6 pkt. Indeks ocen m/m spadł o 0,7 pkt, indeks prognoz obniżył się o 0,4 pkt. Wynik ten, podobnie jak przed miesiącem jest odzwierciedleniem słabnącej dynamiki wzrostu aktywności klientów na rynku bankowym. W październiku m/m spadła aktywność klientów indywidualnych na rynku lokat terminowych, obniżyła się także aktywność depozytowa przedsiębiorców. Odnotowano niższe m/m prognozy dla rynku kredytów mieszkaniowych, kredytów obrotowych dla przedsiębiorstw, depozytów terminowych przedsiębiorstw. Odnotowano dalsze pogarszanie się sześciomiesięcznej prognozy sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, a prognozy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw oraz gospodarki kraju m/m pozostały bez zmian, są jednak znacząco niższe w ujęciu r/r  - powiedział Marcin Idzik z Kantar TNS, cytowany w raporcie.Wskaźnik ocen spadł o 0,7 pkt m/m do 20,8 pkt, zaś wskaźnik prognoz zmniejszył się o 0,4 pkt do 31,3 pkt.

Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 5 pkt. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych m/m jest wyższe o 4 pkt, a r/r spadło o 9 pkt. Saldo ocen dla kredytów mieszkaniowych m/m wzrosło o 6 pkt a r/r jest wyższe o 8 pkt. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych m/m wzrosło o 3 pkt, a w przypadku kredytów mieszkaniowych spadło o 4 pkt. W przypadku kredytów samochodowych saldo ocen wzrosło m/m o 2 pkt, a prognoz spadło o 4 pkt, podano w raporcie."Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m spadł o 2 pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano w ujęciu m/m wzrost o 5 pkt, a r/r wzrost o 6 pkt. Saldo ocen depozytów terminowych m/m spadło o 14 pkt, a r/r jest niższe o 7 pkt. W przypadku depozytów bieżących saldo prognoz spadło m/m o 3 pkt, a saldo prognoz depozytów terminowych jest niższe m/m także o 3 pkt" - czytamy dalej.Wskaźnik ocen sytuacji na rynku kredytów podmiotów gospodarczych m/m obniżył się o 4 pkt i wynosi 9 pkt. W przypadku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m wzrósł o 6 pkt, a r/r pozostał bez zmian. Indeks kredytów obrotowych m/m wzrósł o 1 pkt, r/r jest wyższy o 7 pkt. Indeks prognostyczny kredytów inwestycyjnych m/m wzrósł o 10 pkt, a kredytów obrotowych m/m jest niższy o 1 pkt.Wskaźnik ocen sytuacji na rynku depozytów podmiotów gospodarczych wynosi obecnie 4 pkt, m/m spadł o 3 pkt. Wartość indeksu wyprzedzającego spadła m/m o 3 pkt. Na poziomie szczegółowym obserwujemy m/m spadek o 8 pkt indeksu ocen depozytów bieżących oraz spadek o 6 pkt indeksu ocen depozytów terminowych. Indeks wyprzedzający dla depozytów bieżących m/m wzrósł o 2 pkt, a dla depozytów terminowych m/m jest niższy o 3 pkt podano też w materiale."W październiku odnotowano poprawę m/m: o 11 pkt indeksu prognostycznego dla kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw oraz o 1 pkt kredytów obrotowych przedsiębiorstw. W stosunku do miesiąca poprzedniego nie odnotowano zmiany w przypadku prognozy kredytów mieszkaniowych. Spadek nastąpił w odniesieniu do kredytów konsumpcyjnych (m/m minus 7), lokat długoterminowych osób indywidualnych (m/m minus 2), lokat długoterminowych przedsiębiorstw (m/m minus 5)" - napisano w raporcie.W październiku prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw m/m pozostała bez zmian, jednak r/r jest niższa o 24 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju m/m także pozostała bez zmian, a r/r jest niższa o 17 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych m/m obniżyła się o 3 pkt, a r/r jest niższa o 13 pkt.Sondaż został przeprowadzony 4-19 października br. W badaniu wzięły udział 122 placówki bankowe, reprezentujące wszystkie typy banków krajowych.

Źródło: ZBP/ISBnews

Udostępnij artykuł: