Pengab w październiku w dół. Słabnie aktywność klientów na rynku bankowym

Gospodarka / Z rynku

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł o 4,2 pkt m/m do 21,3 pkt w październiku, wynika z "Monitora Bankowego" opublikowanego przez firmę badawczą Kantar TNS. Rok temu wartość wskaźnika wynosiła 26 pkt.

Szyld banku na budynku
Bank Fot. stock.adobe.com/Vlad Kochelaevskiy

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł o 4,2 pkt m/m do 21,3 pkt w październiku, wynika z "Monitora Bankowego" opublikowanego przez firmę badawczą Kantar TNS. Rok temu wartość wskaźnika wynosiła 26 pkt.

Wskaźnik koniunktury bankowej #Pengab spadł o 4,2 pkt m/m do 21,3 pkt w październiku. Odnotowano wyraźny spadek aktywności na wszystkich monitorowanych rynkach #ZBP #banki

"W najnowszym pomiarze "Monitora Bankowego" zwraca uwagę pogorszenie wyników we wszystkich pomiarach dotyczących kredytów zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. Spadki dotyczą również rynku depozytów. Takie wyniki spowodowały, że główny indeks badania zareagował korektą i obniżył wartość o 4,2 pkt do poziomu 21,3. Wśród pomiarów szczegółowych największy spadek odnotowany został w zakresie sześciomiesięcznych prognoz sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych (-17 pkt) oraz kredytów konsumpcyjnych osób indywidualnych (-14 pkt). Warto zauważyć, że trend spadkowy zaobserwować można w prawie wszystkich obszarach prognoz sześciomiesięcznych. Wzrost dotyczy jedynie prognozy dla rynku kredytów mieszkaniowych (+6 pkt)" - skomentował prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, cytowany w raporcie. Czytaj także: Pengab we wrześniu w górę. Słabnie popyt na kredyty, wzrasta na depozyty >>>Pengab - październik 2019 r.

Spadek wskaźnika ocen i prognoz

Wskaźnik ocen spadł o 5,4 pkt m/m do 15 pkt, a wskaźnik prognoz zmniejszył się o 3,1 pkt do 27,5 pkt."Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych m/m spadł o 2 pkt i w październiku wynosi 18 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest niższe o 1 pkt, a r/r spadło o 11 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m spadło o 1 pkt, a r/r jest niższe o 2 pkt. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych m/m spadło o 7 pkt, a w przypadku kredytów mieszkaniowych m/m jest niższe o 10 pkt" - czytamy w raporcie.Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m spadł o 4 pkt i wynosi obecnie 12 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m spadek o 5 pkt, a r/r spadek o 8 pkt. Saldo ocen dla depozytów terminowych m/m wzrosło o 2 pkt, a r/r jest wyższe o 15 pkt, podano także."Wskaźnik ogólny ocen aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych m/m spadł o 1 pkt i wynosi 5 pkt. W przypadku aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m spadł o 7 pkt, a r/r jest niższy o 15 pkt. Indeks ocen dla rynku kredytów obrotowych m/m wzrósł o 1 pkt, a r/r jest niższy o 12 pkt" - czytamy dalej.

Wskaźnik ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów m/m spadł o 1 pkt i wynosi 9 pkt. Indeks ocen dla rynku depozytów bieżących m/m jest wyższy o 7 pkt, a r/r wzrósł o 4 pkt. Indeks ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów terminowych m/m spadł o 1 pkt, a r/r jest wyższy o 14 pkt.W październiku odnotowano m/m spadki prognoz sześciomiesięcznych dla przewidywanej aktywności klientów na rynku: kredytów konsumpcyjnych (m/m -14 pkt), lokat długoterminowych osób indywidualnych (m/m -3 pkt), kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw (m/m -4), kredytów obrotowych przedsiębiorstw (m/m -3 pkt), lokat długoterminowych przedsiębiorstw (m/m -5 pkt). Poprawę prognoz odnotowano dla rynku kredytów mieszkaniowych (m/m +6 pkt), podał też Kantar.

Prognoza sześciomiesięczna sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw

W październiku prognoza sześciomiesięczna sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw m/m obniżyła się o 1 pkt, a r/r jest niższa o 22 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych m/m spadła o 17 pkt, a r/r jest niższa o 12 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju m/m jest niższa o 5 pkt, a r/r spadła o 19 pkt.Sondaż został przeprowadzony 9-20 października br. W badaniu wzięło udział 120 placówek bankowych, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych.
Udostępnij artykuł: