Pengab w sierpniu lekko w dół. Wakacyjnej stabilizacji ciąg dalszy

Z rynku

Napis bank
Fot. stock.adobe.com/theaphotography

W sierpniu indeks Pengab odnotował m/m spadek o 0,7 pkt. i wynosi obecnie 26,5 pkt. Podobnie jak przed miesiącem zmiana wartości indeksu ma charakter sezonowy, przy zachowaniu długookresowego trendu wzrostowego.

Podobnie jak przed miesiącem zmiana wartości indeksu #Pengab ma charakter sezonowy, przy zachowaniu długookresowego trendu wzrostowego #banki #ZBP

Spadek wskaźnika oceny oraz wzrost indeksu prognoz wpłynęły na sierpniowy pomiar Monitora Bankowego. W tym kontekście należy wskazać, że główny wskaźnik badania – indeks Pengab, pomimo zmian  w  zakresie  pomiarów  szczegółowych,  charakteryzuje  się dużą stabilnością, skomentował najnowsze dane Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

– Od początku roku indeks ten oscylował powyżej poziomu 20 pkt., co wiąże się ze stabilizacją ocen bankowców. Za niepokojące sygnały w sierpniu należy uznać szczegółowe pomiary dotyczące kredytów inwestycyjnych  i  obrotowych  przedsiębiorstw.  W  perspektywie rocznej na uwagę zasługuje stosunkowo duża korekta prognoz o charakterze  makroekonomicznym.  Półroczna  prognoza  sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, w stosunku do 2017 roku spadła o 16  pkt,  gospodarstw  domowych  o  6  pkt.  a  prognoza  ogólnej sytuacji gospodarki kraju zmniejszyła się o 12 pkt. – ocenił Krzysztof Pietraszkiewicz.

Pengab w sierpniu

Mniejsza aktywność klientów indywidualnych i przedsiębiorców

Indeks ocen m/m spadł o 5,1 pkt, indeks wyprzedzający m/m jest wyższy o 3,7 pkt. W sierpniu m/m spadła aktywność klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców na rynku usług bankowych. W segmencie przedsiębiorców odnotowano korektę w obszarze liczby udzielonych kredytów inwestycyjnych, jak również obrotowych, w przypadku konsumentów spadła aktywność w obszarze depozytów bieżących oraz kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych. Jednak indeksy prognostyczne m/m odnotowały wzrosty we wszystkich obszarach dotkniętych spadkiem aktywności klientów w okresie wakacyjnym” – powiedział Marcin Idzik z Kantar TNS, cytowany w komunikacie.

Wskaźnik ocen spadł o 5,1 pkt m/m do 19,4 pkt, zaś wskaźnik prognoz zwiększył się o 3,7 pkt do 33,6 pkt.

Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych m/m spadł o 2 pkt. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych m/m jest niższe o 2 pkt, a r/r pozostało bez zmian. Saldo ocen dla kredytów mieszkaniowych m/m spadło o 3 pkt a r/r jest niższe o 1 pkt. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych m/m spadło o 7 pkt, a w przypadku kredytów mieszkaniowych o 12 pkt. W przypadku kredytów samochodowych saldo ocen spadło m/m o 1 pkt, a prognoz wzrosło o 8 pkt, podano w raporcie.

„Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m obniżył wartość o 6 pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano w ujęciu m/m spadek o 11 pkt, a r/r wzrost o 5 pkt. Saldo ocen depozytów terminowych m/m pozostało bez zmian, a r/r jest wyższe o 3 pkt. W przypadku depozytów bieżących saldo prognoz wzrosło m/m o 3 pkt, a saldo prognoz depozytów terminowych jest wyższe m/m o 8 pkt” – czytamy dalej.

Wskaźnik ocen sytuacji na rynku kredytów podmiotów gospodarczych m/m spadł o 10 pkt i wynosi 5 pkt. W przypadku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m spadł o 15 pkt, a r/r jest niższy o 14 pkt. Indeks kredytów obrotowych m/m spadł o 7 pkt, r/r jest niższy o 8 pkt. Indeks prognostyczny kredytów inwestycyjnych m/m spadł o 1 pkt, a kredytów obrotowych m/m jest niższy o 3 pkt.

„Wskaźnik ocen sytuacji na rynku depozytów podmiotów gospodarczych wynosi obecnie 6 pkt, m/m spadł o 1 pkt. Wartość indeksu wyprzedzającego wzrosła m/m o 5 pkt. Na poziomie szczegółowym obserwujemy m/m wzrost o 2 pkt. indeksu ocen depozytów bieżących oraz spadek o 3 pkt indeksu ocen depozytów terminowych. Indeks wyprzedzający dla depozytów bieżących m/m wzrósł o 5 pkt, a dla depozytów terminowych m/m o 4 pkt” – czytamy dalej.

Indeks prognostyczny dla kredytów mieszkaniowych wynosi 43 i m/m jest niższy o 8 pkt, kredytów konsumpcyjnych 55 pkt i m/m jest niższy o 4 pkt. Ocena lokat długoterminowych wynosi minus 2 i m/m jest wyższa o 8 pkt. Indeks ocen kredytów inwestycyjnych wynosi 42 pkt m/m jest niższy o 5 pkt, kredytów obrotowych 53 pkt, m/m minus 1 pkt. Indeks ocen lokat długoterminowych przedsiębiorstw wynosi minus 18 pkt m/m wzrósł o 1 pkt.

„W sierpniu prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw m/m pogorszyła się o 3 pkt, prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju m/m jest niższa o 1 pkt, a prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych m/m pogorszyła się o 2 pkt. W ujęciu r/r prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw jest niższa o 16 pkt, sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych jest niższa r/r o 6 pkt, a prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju r/r zmniejszyła się o 12 pkt” – czytamy także w materiale.

Sondaż został przeprowadzony 6-22 sierpnia br. W badaniu wzięły udział 122 placówki bankowe, reprezentujące wszystkie typy banków krajowych.

Źródło: ZBP/ISBnews

Udostępnij artykuł: