Pengab w styczniu nieznacznie w dół. Wzrosły wskaźniki kredytowe

Gospodarka / Raporty / Z rynku

Napis Bank na budynku
Fot. stock.adobe.com/Kange Studio

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł o 2,2 pkt m/m do 24,3 pkt w styczniu, wynika z "Monitora Bankowego" opublikowanego przez firmę badawczą Kantar TNS. Rok temu wartość wskaźnika wynosiła 26,9 pkt.

#Pengab zmniejszył swoją wartość o 2,2 p.p., osiągając poziom 24,3 pkt. W styczniowym pomiarze wzrosły natomiast wskaźniki kredytowe #banki #kredyty #ZBP #NajbliżejFinansów

Należy podkreślić, że od ponad 12 miesięcy główny wskaźnik badania charakteryzuje się dużą stabilnością, zauważył prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz w komentarzu do wyników badania.

– W styczniowym pomiarze wzrosły natomiast wskaźniki kredytowe zarówno związane z kredytami gospodarstw domowych jak i przedsiębiorstw. Na uwagę zasługują również wzrosty w zakresie prognoz makroekonomicznych. Odpowiednio prognoza związana z gospodarką kraju zwiększyła się o 5 punktów, a prognozy przedsiębiorstw o 10 punktów, zaś prognozy gospodarstw domowych o 18 punktów. Cieszy fakt pozytywnego nastawienia środowiska bankowego w perspektywie najbliższych 12 miesięcy – podkreślił prezes ZBP.

Pengab - styczeń 2019 r.

Źródło: ZBP

Wskaźnik ocen w dół, wskaźnik prognoz w górę

Wskaźnik ocen spadł o 6 pkt m/m do 21,1 pkt, zaś wskaźnik prognoz wzrósł o 1,7 pkt do 27,5 pkt.

Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 1 pkt. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych m/m jest niższe o 1 pkt, a r/r o 3 pkt. Saldo ocen dla kredytów mieszkaniowych m/m nie zmieniło się, a r/r jest niższe o 6 pkt. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych m/m pozostało bez zmian, a w przypadku kredytów mieszkaniowych jest wyższe o 17 pkt., podano w raporcie.

„Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m obniżył się o 3 pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano w ujęciu m/m spadek o 4 pkt, a r/r wzrost o 4 pkt. Saldo ocen depozytów terminowych m/m spadło o 15 pkt, a r/r jest niższe o 2 pkt” – czytamy dalej.

Wskaźnik ocen sytuacji na rynku kredytów podmiotów gospodarczych m/m wzrósł o 2 pkt. W przypadku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m wzrósł o 1 pkt, a r/r jest wyższy o 6 pkt. Indeks kredytów obrotowych m/m wzrósł o 2 pkt, r/r jest wyższy o 3 pkt, podano także.

Wskaźnik ocen sytuacji na rynku depozytów podmiotów gospodarczych m/m spadł o 4 pkt. Wartość indeksu wyprzedzającego spadła m/m o 3 pkt. Na poziomie szczegółowym obserwujemy m/m spadek o 2 pkt indeksu ocen depozytów bieżących oraz spadek o 15 pkt. indeksu ocen depozytów terminowych.

„W styczniu odnotowano wzrost m/m: o 6 pkt. indeksu prognostycznego dla kredytów mieszkaniowych, o 3 pkt. dla kredytów konsumpcyjnych, o 8 pkt. dla lokat terminowych osób indywidualnych, o 8 pkt kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw, o 4 pkt lokat terminowych przedsiębiorstw oraz spadek o 4 pkt prognozy kredytów obrotowych.”- napisano w raporcie.

W styczniu prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw m/m wzrosła o 10 pkt, a r/r jest niższa o 21 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju m/m wzrosła o 5 pkt, a r/r jest niższa o 29 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych m/m wzrosła o 18 pkt., a r/r jest niższa o 23 pkt, czytamy także.

Sondaż został przeprowadzony 7-18 stycznia br. W badaniu wzięło udział 121 placówek bankowych, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych.

Źródło: ZBP/ISBnews

Udostępnij artykuł: