Pengab we wrześniu w górę. Słabnie popyt na kredyty, wzrasta na depozyty

Gospodarka / Z rynku

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 0,6 pkt m/m do 25,5 pkt we wrześniu, wynika z "Monitora Bankowego" opublikowanego przez firmę badawczą Kantar TNS. Rok temu wartość wskaźnika wynosiła 26,6 pkt.

Napis Bank na budynku
Fot. stock.adobe.com/alswart

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 0,6 pkt m/m do 25,5 pkt we wrześniu, wynika z "Monitora Bankowego" opublikowanego przez firmę badawczą Kantar TNS. Rok temu wartość wskaźnika wynosiła 26,6 pkt.

Wskaźnik koniunktury bankowej #Pengab wzrósł o 0,6 pkt m/m do 25,5 pkt we wrześniu #banki #ZBP #MonitorBankowy

"Wrześniowy pomiar koniunktury bankowej nieznacznie zmienił swoją wartość w porównaniu do badania sprzed miesiąca. Warto wskazać, że od kilku miesięcy w wymiarze głównego wskaźnika koniunktury obserwujemy stabilizację. Wśród wskaźników szczegółowych warto zwrócić uwagę na spadek oceny kredytów konsumenckich (-10 pkt m/m) oraz prognozy sześciomiesięcznej sytuacji przedsiębiorstw. Wskaźnik prognozy przedsiębiorstw zmniejszył swoją wartość o 16 pkt, a obecny poziom - 14 punktów jest jednym z niżej notowanych od kilku lat. We wrześniowym pomiarze koniunktury spytaliśmy również bankowców o największe szanse i zagrożenia sektora bankowego, a także o słabe i mocne strony krajowych banków" - skomentował prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, cytowany w raporcie.Wskaźnik ocen spadł o 0,8 pkt m/m do 20,4 pkt, a wskaźnik prognoz zwiększył się o 2,1 pkt do 30,6 pkt.
Pengab - wrzesień 2019

Źródło: ZBP

Czytaj także: Pengab w sierpniu w dół. Niższa dynamika na rynku kredytów >>>

"Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych m/m spadł o 7 pkt i we wrześniu wynosi 20 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest niższe o 10 pkt, a r/r spadło o 6 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m spadło o 1 pkt, a r/r jest wyższe o 5 pkt. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych m/m spadło o 10 pkt, a w przypadku kredytów mieszkaniowych m/m jest niższe o 9 pkt." - czytamy w raporcie.Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 2 pkt i wynosi obecnie 16 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m wzrost o 9 pkt, a r/r wzrost o 3 pkt. Saldo ocen dla depozytów terminowych m/m wzrosło o 2 pkt, a r/r jest niższe o 1 pkt, podano także."Wskaźnik ogólny ocen aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych m/m wzrósł o 2 pkt i wynosi 6 pkt. W przypadku aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m wzrósł o 4 pkt, a r/r jest niższy o 2 pkt. Indeks ocen dla rynku kredytów obrotowych m/m wzrósł o 5 pkt, a r/r jest niższy o 12 pkt" - napisano dalej.

Wskaźnik ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów m/m wzrósł o 2 pkt i wynosi 10 pkt. Indeks ocen dla rynku depozytów bieżących m/m jest wyższy o 2 pkt, a r/r wzrósł o 4 pkt. Indeks ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów terminowych m/m wzrósł o 6 pkt, a r/r jest wyższy o 9 pkt."We wrześniu odnotowano m/m spadki prognoz sześciomiesięcznych dla przewidywanej aktywności klientów na rynku: kredytów mieszkaniowych (m/m -6 pkt), lokat długoterminowych osób indywidualnych (m/m -1 pkt), kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw (m/m -8 pkt), kredytów obrotowych przedsiębiorstw (m/m -7 pkt) oraz kredytów konsumpcyjnych (m/m -1 pkt). Poprawę prognoz odnotowano dla rynku lokat długoterminowych przedsiębiorstw (m/m +2 pkt)" - czytamy też w raporcie.We wrześniu prognoza sześciomiesięczna sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw m/m obniżyła się o 16 pkt, a r/r jest niższa o 21 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych m/m spadła o 1 pkt, a r/r jest wyższa o 2 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju m/m jest niższa o 3 pkt, a r/r spadła o 14 pkt.Sondaż został przeprowadzony 9-20 września br. W badaniu wzięło udział 120 placówek bankowych, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych.
Udostępnij artykuł: