Pengab: wskaźnik koniunktury bankowej w lutym w dół

Gospodarka

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł o 4,6 pkt m/m do 22,3 pkt w lutym, wynika z "Monitora Bankowego" opublikowanego przez firmę badawczą Kantar TNS. Rok temu wartość wskaźnika wynosiła 23,2 pkt.

Napis: bank na budynku
Fot. Pixabay.com

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł o 4,6 pkt m/m do 22,3 pkt w lutym, wynika z "Monitora Bankowego" opublikowanego przez firmę badawczą Kantar TNS. Rok temu wartość wskaźnika wynosiła 23,2 pkt.

Wskaźnik koniunktury bankowej #Pengab spadł o 4,6 pkt m/m do 22,3 pkt w lutym #ZBP #banki #koniunktura #Kantar #KantarTNS @KantarTNS

- Osłabienie jest w głównej mierze spowodowane 12-punktowym spadkiem oceny bieżącej. W najnowszym pomiarze koniunktury na uwagę zwraca znaczący wzrost wskaźników prognostycznych związanych z kredytami przy jednoczesnym spadku oceny bieżącej tych produktów. Wskaźnik prognozy rynku kredytowego gospodarstw domowych wzrósł o 12 pkt., natomiast ocena bieżąca spadła o 4 pkt. Wśród kredytów przedsiębiorstw wskaźnik prognoz wzrósł o 7 pkt. przy spadku oceny bieżącej o 5 pkt. Prognoza sześciomiesięczna sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw i gospodarstw domowych pozostaje stabilna. Mimo spadku o 4 pkt. prognozy dotyczącej gospodarki kraju poziom tego wskaźnika pozostaje jednym z wyższych w kilkuletniej perspektywie - ocenił dane Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.- W lutym m/m spadła aktywność zarówno przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych na rynku depozytowym. Odnotowano także spadek aktywności klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców na rynku kredytów. Jednak przewiduje się w najbliższym kwartale wzrost koniunktury na rynku kredytów konsumpcyjnych, kredytów mieszkaniowych, kredytów inwestycyjnych oraz obrotowych. Prognoza makroekonomiczna sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw pozostała bez zmian, a prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych oraz gospodarki kraju m/m uległa nieznacznej korekcie. Prognozy sześciomiesięczne dla wszystkich rynków bankowych są korzystne - dodał Marcin Idzik z Kantar TNS.
Wykres: wskaźnik Pengab luty 2018 r.

Źródło: ZBP

Wskaźnik ocen spadł o 12,3 pkt m/m do 12,4 pkt w lutym, zaś wskaźnik prognoz zwiększył się o 3,1 pkt do 32,1 pkt.Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych m/m zmalał o 4 pkt. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych m/m zmalało o 3 pkt, a r/r jest wyższe o 8 pkt."Saldo ocen dla kredytów mieszkaniowych m/m zmalało o 8 pkt, r/r zmalało o 9 pkt. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych m/m wzrosło o 15 pkt, a w przypadku kredytów mieszkaniowych wzrosło o 8 pkt. W przypadku kredytów samochodowych saldo ocen zmalało o 4 pkt, a prognoz wzrosło o 4 pkt wzrosło o 6 pkt m/m, a w ujęciu rocznym jest niższe o 5 pkt" - czytamy w raporcie.

Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m zmalał o 11 pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano ujęciu m/m spadek o 17 pkt, a r/r spadek o 13 pkt. Saldo ocen depozytów terminowych m/m zmalało o 17 pkt, a r/r spadło o 14 pkt. W przypadku depozytów bieżących saldo prognoz wzrosło m/m o 5 pkt, a saldo prognoz depozytów terminowych m/m zmalało o 17 pkt, podano także.Wskaźnik ocen sytuacji na rynku kredytów podmiotów gospodarczych m/m spadł o 5 pkt i wynosi 3 pkt."W przypadku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m spadł o 6 pkt, a r/r jest niższy o 4 pkt. Indeks kredytów obrotowych m/m spadł o 4 pkt, r/r spadł o 3 pkt. Indeks prognostyczny kredytów inwestycyjnych m/m wzrósł o 12 pkt, a kredytów obrotowych m/m wzrósł o 16 pkt" - czytamy dalej.Wskaźnik ocen sytuacji na rynku depozytów podmiotów gospodarczych wynosi obecnie 2 pkt, m/m zmalał o 9 pkt. Wartość indeksu wyprzedzającego spadła m/m o 1 pkt. Na poziomie szczegółowym obserwujemy m/m spadek o 28 pkt indeksu ocen depozytów bieżących oraz m/m spadek o 6 pkt indeksu ocen depozytów terminowych. Indeks wyprzedzający dla depozytów bieżących m/m zmalał o 5 pkt, a dla depozytów terminowych wzrósł o 3 pkt, podano w raporcie.Według Kantar TNS, indeks prognostyczny dla kredytów mieszkaniowych wzrósł m/m o 1 pkt, kredytów konsumpcyjnych wzrósł m/m o 8 pkt, lokat długoterminowych osób indywidualnych wzrósł m/m o 1 pkt, kredytów inwestycyjnych wzrósł o 6 pkt., a obrotowych o 10 pkt.

Prognoza sześciomiesięczna sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw

W lutym nie zmieniła się prognoza sześciomiesięczna sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw."Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju m/m jest niższa o 4 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych zmalała m/m o 1 pkt. W ujęciu r/r prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw jest wyższa o 9 pkt, sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych r/r wzrosła o 7 pkt, a prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju r/wzrosła się o 29 pkt" - czytamy także.Sondaż został przeprowadzony pomiędzy 7 a 22 lutego br. W badaniu wzięło udział 130 placówek bankowych, reprezentujących różne typy banków.

Źródło: ZBP/ISBnews

Udostępnij artykuł: