Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego

Bankowość

Polska gospodarka weszła w fazę ożywienia, potwierdzonego silnym tempem wzrostu PKB w 1. kwartale 2014 o 3,4 proc. r/r. Obecne dane miesięczne dotyczące poziomu produkcji przemysłowej, budownictwa, realnej sprzedaży detalicznej, kredytów dla gospodarstw domowych, a także płac i zatrudnienia, wskazują na utrzymanie się dynamiki PKB w 2. i 3. kwartale na poziomie około 3,0 proc. Zdaniem ekonomistów PKO Banku Polskiego polska gospodarka zakończy 2014 rok wzrostem na poziomie 3,4 proc. r/r. Bank podniósł prognozy wzrostu PKB na 2015 rok do 4,5 proc. r/r. W 3 kwartale można spodziewać się niewielkich spadków na rynku akcji, stabilnego kursu złotego oraz kontynuacji niskich rentowności obligacji. Główne ryzyka to nadal wydarzenia geopolityczne, zacieśnianie polityki pieniężnej w USA i słaba koniunktura w strefie euro.

Polska gospodarka weszła w fazę ożywienia, potwierdzonego silnym tempem wzrostu PKB w 1. kwartale 2014 o 3,4 proc. r/r. Obecne dane miesięczne dotyczące poziomu produkcji przemysłowej, budownictwa, realnej sprzedaży detalicznej, kredytów dla gospodarstw domowych, a także płac i zatrudnienia, wskazują na utrzymanie się dynamiki PKB w 2. i 3. kwartale na poziomie około 3,0 proc. Zdaniem ekonomistów PKO Banku Polskiego polska gospodarka zakończy 2014 rok wzrostem na poziomie 3,4 proc. r/r. Bank podniósł prognozy wzrostu PKB na 2015 rok do 4,5 proc. r/r. W 3 kwartale można spodziewać się niewielkich spadków na rynku akcji, stabilnego kursu złotego oraz kontynuacji niskich rentowności obligacji. Główne ryzyka to nadal wydarzenia geopolityczne, zacieśnianie polityki pieniężnej w USA i słaba koniunktura w strefie euro.

Ścieżka wzrostu polskiej gospodarki ulegnie w 2. i 3. kwartale 2014 roku przejściowemu "spłaszczeniu". Powodem jest kryzys rosyjsko-ukraiński oraz ustąpienie efektów jednorazowych w zakresie inwestycji z 1. kwartału 2014 roku.

W średnim okresie ekonomiści PKO Banku Polskiego oczekują natomiast przyspieszenia wzrostu. Przyczynią się do tego m.in. nowa fala inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy unijnych, wzrost inwestycji i konsumpcji prywatnej, cykliczny wzrost dochodów sektora publicznego oraz stabilizacja popytu zewnętrznego w strefie euro.

W zakresie procesów inflacyjnych PKO Bank Polski prognozuje, że inflacja CPI po osiągnięciu lokalnego minimum w sierpniu zacznie stopniowo rosnąć i osiągnie poziom 0,8 proc. r/r w grudniu. Trend wzrostowy przyspieszy w pierwszej połowie 2015 roku, kiedy inflacja CPI powinna wzrosnąć do 1,5-2,0 proc. r/r. Przyczynią się do tego normalizacja cen żywności, podwyżki cen energii oraz rosnąca inflacja bazowa.

Na lipcowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zrezygnowała z zapowiedzi utrzymywania niezmienionych stóp procentowych do końca 3. kwartału 2014 roku. Jednocześnie prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka, określił ewentualne obniżki stóp we wrześniu jako "bardzo mało prawdopodobne". Z uwagi na procykliczny charakter ewentualnego cięcia stóp oraz przejściowy i niemonetarny charakter deflacji technicznej, która może mieć miejsce w 3. kwartale 2014, ekonomiści PKO Banku Polskiego przewidują, że RPP może jednak nie zdecydować się na dalsze luzowanie polityki pieniężnej i stopa referencyjna pozostanie przez najbliższe 4 kwartały na obecnym poziomie 2,50 proc.

Na rynku walutowym ekonomiści Banku w 3. kwartale 2014 r. oczekują osłabienia euro wobec dolara do poziomu 1,32 (1,31 na koniec 2014 roku) oraz stabilizacji kursu złotego w okolicach poziomu z końca czerwca, przy dużej zmienności w trakcie kwartału. Pod koniec 2014 r. euro powinno kosztować 4,13 zł. Na rynku akcji PKO Banku Polski spodziewa się w 3. kwartale podwyższonej zmienności z możliwością wystąpienia korekty rzędu od 0 proc. do -5 proc. na głównych indeksach. Głównymi czynnikami ryzyka pozostają wpływ na giełdę zmian w OFE, spowolnienie w Chinach, sytuacja na Ukrainie oraz wpływ zacieśnienia polityki pieniężnej w USA na rynki akcji.

Źródło: PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: