Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego

Polecamy

W polskiej gospodarce utrzyma się tendencja wzrostowa. W 3. kwartale dynamika PKB uległa obniżeniu do 2,6-2,9%, jednak oczekiwany roczny wzrost powinien osiągnąć 3,2 %. a w roku 2015 przyspieszyć do 3,6 %. Utrzymanie wzrostu gospodarczego będzie możliwe za sprawą wzrostu konsumpcji prywatnej, nowej fali inwestycji publicznych przy wykorzystaniu środków UE oraz cyklicznej poprawy dochodów sektora publicznego. W 4. kwartale eksperci PKO Banku Polskiego prognozują osłabienie euro wobec dolara do 1,23 oraz złotego do euro do 4,26.

W polskiej gospodarce utrzyma się tendencja wzrostowa. W 3. kwartale dynamika PKB uległa obniżeniu do 2,6-2,9%, jednak oczekiwany roczny wzrost powinien osiągnąć 3,2 %. a w roku 2015 przyspieszyć do 3,6 %. Utrzymanie wzrostu gospodarczego będzie możliwe za sprawą wzrostu konsumpcji prywatnej, nowej fali inwestycji publicznych przy wykorzystaniu środków UE oraz cyklicznej poprawy dochodów sektora publicznego. W 4. kwartale eksperci PKO Banku Polskiego prognozują osłabienie euro wobec dolara do 1,23 oraz złotego do euro do 4,26.

Głównym ryzykiem wzrostu PKB pozostaje możliwość eskalacji konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Jego dotychczasowe skutki dla gospodarki polskiej to obniżenie dynamiki PKB w 2014 r. o 0,6-0,8 pp. Istotnym zagrożeniem dla tempa wzrostu gospodarczego naszego kraju pozostaje też utrzymujące się spowolnienie gospodarcze w strefie euro.

Inflacja CPI spadła w 3. kwartale 2014 do -0,3% r/r (wobec 0,3 %. r/r w czerwcu) przy lekko spadającej inflacji bazowej - 0,7% r/r wobec 1,0% r/r. Kontynuację trendu spadkowego zawdzięczamy przede wszystkim cenom żywności (odjęły -0,3 pp) oraz wygaśnięciu efektu ubiegłorocznego wzrostu cen śmieci i taniejącym paliwom. W 4. kwartale 2014 r. ceny paliw pozostaną istotnym czynnikiem dezinflacyjnym - od czerwcowego maksimum cena baryłki ropy spadła już o niemal 30 USD. Eksperci PKO Banku Polskiego przewidują, że po osiągnięciu minimum we wrześniu lub październiku inflacja CPI zacznie stopniowo rosnąć i w grudniu osiągnie około 0% r/r. Wzrost inflacji przyspieszy w pierwszej połowie przyszłego roku, gdy przestaną go hamować obniżki cen żywności i paliw.

Ekonomiści PKO Banku Polskiego przewidują, że RPP dokona w listopadzie jeszcze jednej obniżki o 25 punkty bazowe. Stopa referencyjna na koniec tego roku znajdzie się na poziomie 1,75%, a najpóźniej na początku przyszłego roku RPP zakomunikuje przejście do nastawienia neutralnego. Rada będzie obserwować napływające dane o aktywności gospodarczej, które w kolejnych miesiącach 4. kwartału będą równie zmienne, co w trzecim. Stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie przez cały 2015 r. z uwagi na utrzymywanie się inflacji poniżej celu NBP. Początku podwyżek stóp ekonomiści PKO Banku Polskiego spodziewają się w 1. kwartale 2016 r.

Dobre tempo wzrostu PKB w środowisku niskich stóp procentowych tworzą korzystne warunki dla polskich akcji. Polskie spółki, mimo wysokiego wskaźnika P/E nie są przewartościowane. Mnożniki rynkowe trzeba rozpatrywać w kontekście obecnych i przyszłych rynkowych stóp procentowych, a te pozostaną niskie przez dłuższy czas.

Źródło: PKO Bank Polski

 

Udostępnij artykuł:

Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego

Bankowość

Polska gospodarka rozpędza się. Do poprawy koniunktury przyczyniają się: ożywienie w strefie euro, stymulacja fiskalna (impuls fiskalny: +0,8% PKB), oraz opóźnione efekty obniżek stóp procentowych. Ekonomiści PKO Banku Polskiego oczekują wzrostu PKB w 2014 roku rzędu 3%.

Polska gospodarka rozpędza się. Do poprawy koniunktury przyczyniają się: ożywienie w strefie euro, stymulacja fiskalna (impuls fiskalny: +0,8% PKB), oraz opóźnione efekty obniżek stóp procentowych. Ekonomiści PKO Banku Polskiego oczekują wzrostu PKB w 2014 roku rzędu 3%.

Głównym ryzykiem dla wzrostu PKB (i eksportu) pozostaje sytuacja na rynkach Rosji i Ukrainy. Wpływ spadku obrotów handlowych z Rosją i Ukrainą na PKB Polski wynosi, odpowiednio 0,18pp i 0,10pp na każde 10% spadku eksportu do tych krajów. Spadek eksportu do Rosji i na Ukrainę będzie mieć prawdopodobnie ograniczony wpływ na wzrost PKB w 1 kwartale, ale powinien ujawnić się w kolejnych. Z drugiej strony, przyspieszenie wzrostu w strefie euro oznacza, ze gdyby napięcia na linii Rosja-Ukraina zmniejszyły się, tempo wzrostu gospodarczego może zaskoczyć in plus.

Inflacja CPI pozostała stabilna w 1q 2014 r. pomimo nasilających się efektów niskiej bazy i wyniosła w marcu 0,7% r/r, pozostając na poziomie niezmienionym względem grudnia 2013 r. Inflacja bazowa wzrosła do 1,1% r/r (wobec 1,0% r/r w grudniu). Należy zauważyć, że jednym z głównych czynników stabilizacji inflacji w ostatnich miesiącach i kwartałach był spadek cen surowców rolnych na świecie. Trendy na rynku pracy oraz na rynku surowców rolnych sugerują, że prawdopodobnie znajdujemy się w punkcie zwrotnym inflacji. W związku z tym ekonomiści PKO Banku Polskiego prognozują wzrost inflacji do 1,2-1,5% na koniec 2q 2014 i powyżej 2,0% na koniec roku, przy wzroście dynamiki cen żywności do ok. 3% r/r oraz stopniowym wzroście inflacji bazowej. Największych wzrostów dynamiki należy spodziewać się na przełomie 3q i 4q 2014 r., gdy dojdzie do pełnej transmisji globalnych cen rynkowych oraz wygaszenia nadpodaży na rynku mięsa, która może wystąpić w najbliższych miesiącach za sprawą zamknięcia dla polskiego eksportu rynku rosyjskiego.

Na marcowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała wydłużyć horyzont pozostawienia stóp na dotychczasowym poziomie do końca 3q 2014 r. Po kwietniowym posiedzeniu prezes NBP zasugerował, że termin ten prawdopodobnie nie ulegnie zmianie aż do lipca, gdy Rada zapozna się z kolejną projekcją inflacyjną. Inflacja pozostaje na poziomach wyraźnie poniżej dolnego ograniczenia przedziału dopuszczalnych wahań od celu inflacyjnego NBP, co sprawia, że perspektywa podwyżek wydaje się oddalona w czasie. Brak oczekiwanego wzrostu dynamiki inflacji w pierwszym kwartale 2014 r. sprawia, że za najbardziej prawdopodobny moment rozpoczęcia cyklu zacieśniania polityki pieniężnej należy uznać marzec 2015 r. Wynika to faktu, że w obliczu niepewnego otoczenia zewnętrznego (powolne ożywienie w Europie, problemy innych gospodarek wschodzących) RPP będzie chciała wstrzymać się z rozpoczęciem podwyżek tak długo, jak będzie to możliwe.

Na rynku akcji Dom Maklerski PKO Banku Polskiego spodziewa się w 1 kwartale całkowitej stopy zwrotu rzędu -5% do 0% czyli indeksu WIG 20 na poziomie 2 245 - 2 370 (uwzględniając +45pkt. z dywidend), a indeksu WIG na poziomie 49000 - 51500. Głównymi czynnikami ryzyka pozostaje sytuacja na Ukrainie, spowolnienie w Chinach oraz wpływ na giełdę zmian w OFE. Wsparciem są niskie stopy procentowe.

Źródło: PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: