Perspektywy Inwestycyjne 2012

Finanse i gospodarka / Polecamy

Wybrane fundusze inwestycyjne i ziemia - to według ekspertów BGŻOptima najciekawsze aktywa dla szukających zysków w 2012 roku. Obligacje i wynajem nieruchomości to typy dla tych, którzy oczekują stabilności i niekoniecznie maksymalnych zwrotów z inwestycji. Jeśli na coś należy zwracać szczególną uwagę, to na historyczne wyniki funduszy inwestycyjnych. Nie wszystkie dawały podobne powody do zadowolenia inwestorom.

– Pomnażanie oszczędności nie musi wiązać się z wyrzeczeniami, to w pierwszej kolejności kwestia racjonalnego podejmowania decyzji – podkreśla Michał Perłowski, ekspert ds. inwestycji w BGŻOptima. Szukając przeznaczenia dla swoich wolnych środków trzeba przede wszystkim stosować się do zasady dywersyfikacji, czyli korzystać jednocześnie z różnych klas aktywów: akcji, obligacji, depozytów bankowych oraz z różnych form dodatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji alternatywnych, np. w ziemię. – To ważne szczególnie w okresie względnej niestabilności na rynkach, z jaką mamy do czynienia w ostatnich miesiącach – podkreśla Perłowski.

Zespół BGŻOptima, banku specjalizującego się wyłącznie w produktach oszczędnościowych i inwestycyjnych, prześledził jakie aktywa dawały najlepsze zyski inwestorom w 2011 roku i przygotował zestaw, którym w ich ocenie powinni się inwestorzy interesować również w tym roku. Gdzie zatem szukać najlepszych perspektyw inwestycyjnych? Poniżej ich wybór i opis wybranych aktywów.

120318.perspektywy.550x

Inwestycje w ziemię

W ciągu 2011 roku w Polsce doszło do znacznego wzrostu cen gruntów rolnych – aż o 13,3 proc. Była to więc jedna z najbardziej atrakcyjnych form lokowania kapitału. W tym samym czasie dla porównania, notowania indeksu giełdy WIG 20 spadły o 22 proc. – Również jeśli przyjrzymy się historycznym danym z okresu ok. siedmiu lat widać, że ziemia rolna była jedną z najbardziej atrakcyjnych opcji na pomnażanie wolnych środków. Poziom zwrotu z inwestycji w ziemię rolną w tym okresie jest imponujący, aż 203,2 proc. – mówi Michał Perłowski z BGŻOptima. Kupujący szukają okazji w postaci gruntów dobrze skomunikowanych z metropoliami, oddalonych od nich o ok. 25-35 km. Największe potencjalnie zyski czekają na inwestorów, którzy zakupią ziemię rolną i w wyniku przekwalifikowania gruntów będą mogli zaoferować mniejsze i bardziej dochodowe w sprzedaży działki budowlane. Dochodowe mają szansę stać się również grunty, w pobliżu których w przyszłości oddawane będą nowe obiekty rekreacyjne czy drogi.

Rynek kapitałowy

W nadchodzących miesiącach należy w dalszym ciągu liczyć się z podwyższoną zmiennością na rynkach akcji. Biorąc pod uwagę bieżącą sytuację rynkową oraz poziomy cenowe, istnieje duża szansa by inwestycje w akcje w 2012 roku dały ponadprzeciętne stopy zwrotu. – W związku z tym, 2012 rok postrzegany powinien być przez inwestorów jako dobry moment do stworzenia zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego, bazującego zarówno na instrumentach akcyjnych, jak i dłużnych, w proporcjach zgodnych z indywidualnym profilem ryzyka oraz przy założeniu dłuższego horyzontu inwestycyjnego – podkreślą eksperci BGŻOptima. W ich ocenie analiza fundamentalna polskich spółek daje nadzieję na wzrosty wartości akcji, o ile inne czynniki zewnętrzne nie zaburzą postrzegania całego rynku.

Fundusze inwestycyjne

Najlepszy wynik w 2011 roku wśród funduszy dostępnych dla szerszego grona klientów zanotował Total FIZ (+38,2 proc.). Wśród kilkunastu funduszy akcyjnych, które zakończyły miniony rok na plusie znalazł się MCI.TechVentures 1.0. (MCI.PrivateVentures FIZ), który zarobił +28,1 proc. MCI.TechVentures 1.0. jest funduszem inwestującym w branżę technologiczną, mediową, telekomunikacyjną, usługi finansowe i medyczne. Porównywalny wynik (+27,7 proc.) wypracował PZU Energia Medycyna Ekologia. Zgodnie z raportem przygotowanym przez firmę Analizy Online S.A., satysfakcjonujące z punktu widzenia inwestora zyski wypracowały również fundusze inwestujące w polski dług. Zgodnie z raportem fundusze polskich papierów skarbowych zarobiły średnio +5,1 proc., fundusze dłużne polskie uniwersalne +4,8 proc., a najbezpieczniejsze: gotówkowe i rynku pieniężnego +4,3%. Najwięcej w minionym roku stracili posiadacze jednostek funduszy akcyjnych. Spośród ponad 180 funduszy, dodatnią stopę zwrotu wypracowało zaledwie 10, a w ponad 150 przypadkach straty były dwucyfrowe. Perspektywy dla funduszy inwestycyjnych w 2012 roku są umiarkowanie pozytywne i uzależnione od sytuacji na światowych rynkach. Pozytywne rozstrzygnięcia w strefie euro, powinny mieć wpływ na utrzymanie trendu wzrostowego na rynku akcji. – Po przyjęciu powyższych założeń spodziewamy się, że główne indeksy GPW w 2012 r. wzrosną o ok. 12-15 proc. – mówi Michał Perłowski z BGŻOptima. Zastrzega jednak, że nie oznacza to gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy.

Nieruchomości

Rok 2011 upłynął również pod znakiem ograniczonego popytu i spadku cen mieszkań. Nadchodzący rok 2012 zdaniem ekspertów BGŻOptima nie wróży znaczących zmian. – Patrząc na dane statystyczne serwisu Oferty.net należy się spodziewać, że w dalszym ciągu to sprzedający – zarówno osoby prywatne jak i deweloperzy – będą musieli dostosowywać swoje oczekiwania i ceny ofert do możliwości kupujących – podkreśla Michał Perłowski. 2012 rok za sprawą ograniczonej zdolności kredytowej po stronie klientów zainteresowanych kupnem własnego M powinien być atrakcyjny dla osób, które mają już mieszkania i chcą je wynajmować. Możliwy wzrost popytu na wynajmowane mieszkania oraz spadające ceny nieruchomości to czynniki, które będą miały wpływ na poprawę rentowności tej formy inwestycji w najbliższych kwartałach.

Luka podażowa, która powstała po stronie powierzchni biurowej w połączeniu z rosnącym zainteresowaniem ze strony najemców sprawiły, że developerzy wracają na rynek z nowymi projektami. Są to projekty, które powstaną w ciągu najbliższych kilku lat. W związku z powyższym nadchodzące miesiące powinny być atrakcyjne z punktu widzenia inwestorów posiadających już lokal i chcących go wynająć. Inwestorzy planujący zakup i wynajem lokalu w rejonie dużych aglomeracji powinni wybierać lokalizacje dobrze skomunikowane np. położone w sąsiedztwie przyszłych stacji metra – mówi Michał Perłowski z BGŻOptima.

Źródło: BGŻOptima

Udostępnij artykuł: