Perspektywy kursu juana (EUR/CNY, USDCNY, CNY/PLN) do końca 2014 roku

Finanse i gospodarka

Do końca 2014 roku zakładamy umiarkowaną deprecjację chińskiego juana wobec dolara oraz jego aprecjację wobec euro i złotego.

Do końca 2014 roku zakładamy umiarkowaną deprecjację chińskiego juana wobec dolara oraz jego aprecjację wobec euro i złotego.

Zarówno model kursu EUR/CNY oparty o relatywną równowagę wewnętrzną (Model 1) jak i ten oparty o równowagę zewnętrzną (Model 2) od około dwóch lat pokazują trend deprecjacji kursu juana jednak bieżące wskazania modeli sugerują, że deprecjacja juana wobec euro i złotego jest nadmierna.

Relacja chińskich cen producentów względem cen konsumpcyjnych, (będąca jedną z części składowych Modelu 1 kursu EUR/CNY) wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo dalszego osłabienia kursu juana względem euro jednak silnym hamulcem dla materializacji takiego scenariusza jest nie najlepsza sytuacja gospodarcza strefy euro (pokazywana m.in. przez relację cen PPI/CPI w strefie euro) oraz luzowanie polityki monetarnej przez EBC.

Model 2 kursu EUR/CNY będący de facto odzwierciedleniem handlowych uwarunkowań zewnętrznych strefy euro, polityki kursowej Ludowego Banku Chin oraz równowagi na rynku ropy naftowej wskazuje na silniejszą deprecjację kursu juana niż Model 1 odzwierciedlający równowagę wewnętrzną kursu EUR/CNY. Oznacza to, że otoczenie zewnętrzne chińskiej gospodarki oraz polityka kursowa Ludowego Banku Chin w ostatnich latach sprzyjają utrzymywaniu wartości juana na niższych poziomach przez dłuższy czas.

Spowolnienie gospodarcze w Chinach silniej oddziałuje na złotego niż na juana co pokazuje,  że jest on uważany za relatywnie bezpieczniejszą walutę. Nie powinno to jednak przeszkodzić umocnieniu złotego wobec juana do końca 2014 roku m.in. ze względu na luzowanie polityki monetarnej przez EBC, które pośrednio powinno pomóc złotemu.

Pełny raport jest dostępny tutaj.

Źródło: PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: