Perspektywy rynku obligacji skarbowych o zmiennym kuponie

Polecamy

W ostatnich miesiącach spread for life dla polskich obligacji skarbowych serii WZ obniżył się znacząco. Naszym zdaniem potencjał do dalszej poprawy wyceny papierów zmiennoprocentowych jest już ograniczony.

W ostatnich miesiącach spread for life dla polskich obligacji skarbowych serii WZ obniżył się znacząco. Naszym zdaniem potencjał do dalszej poprawy wyceny papierów zmiennoprocentowych jest już ograniczony.

Dostrzegamy niewielki potencjał dla poprawy wyceny obligacji WZ w związku z wciąż historycznie wysokim spreadem w relacji do ASW. Za tym scenariuszem przemawia m.in. obserwowany spadek ryzyka kredytowego dla Polski, wyrażonego poprzez notowania kontraktów CDS, ale również mechanizm arbitrażu pomiędzy papierami WZ a ASW.

Za zawężeniem się spreadu będzie oddziaływać niska podaż papierów skarbowych na rynku pierwotnym i obserwowany w ostatnich miesiącach napływ globalnego kapitału na emerging markets, w tym również do Polski. Wpływ oczekiwań w odniesieniu do przyszłej polityki pieniężnej NBP oceniamy jako neutralny.

Pełny raport jest dostępny tutaj.

Źródło: PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: