Perspektywy wzrostu amerykańskiego rynku akcji

Komentarze ekspertów

Prognozy na 2015 r.: "Fundamenty amerykańskiego rynku akcji nadal wydają się solidne, co potwierdzają dobre dane o zyskach spółek i rosnących wydatkach konsumenckich. Dostrzegamy liczne możliwości w obecnych warunkach rynkowych i optymistycznie oceniamy perspektywy rysujące się przed wzrostowymi akcjami spółek z USA zarówno w 2015 r., jak i później".

Wybiegając myślami w 2015 r., sądzimy, że dobra koniunktura na rynku konsumenckim i w sektorze prywatnym w USA będzie wspierać ciągły wzrost amerykańskiej gospodarki. Niska inflacja, mocny kurs dolara oraz powolna poprawa sytuacji na rynku pracy pozwalają przypuszczać, że na znaczące podwyżki stóp procentowych będzie trzeba jeszcze poczekać. Te czynniki tworzą warunki ekonomiczne sprzyjające poprawie kondycji gospodarki krajowej, jak również wielu tematom inwestycyjnym związanym z sekularnym wzrostem, które zidentyfikował nasz zespół.

W naszej ocenie, siłą napędową gospodarki USA w 2015 r. będą konsumenci. Od pewnego czasu, zatrudnienie i płace w Stanach Zjednoczonych idą w górę. Konsumenci korzystają z niskiej inflacji oraz długiego okresu niskich stóp procentowych, a ostatnio także ze spadku cen energii, który przekłada się na niższe ceny paliwa. Te trendy powinny na kilka sposobów wspierać wzrost gospodarczy w USA w 2015 r.

Amerykańskie spółki utrzymują, według nas, dobrą kondycję. Kontrola kosztów, wyższa wydajność produkcji i umiarkowany wzrost przychodów na przestrzeni ostatnich kilku lat przełożyły się na rekordowo wysoką rentowność i salda pozycji gotówkowych wielu przedsiębiorstw z USA. W ostatnim czasie, te przedsiębiorstwa zaczęły poszukiwać możliwości w obszarze strategicznych fuzji i przejęć, by zwiększyć swą konkurencyjność lub wejść na nowe rynki. Dzięki konwergencji niskich stóp procentowych, rekordowo wysokim poziomom gotówki, korzystnym cenom akcji oraz stabilnemu wzrostowi, wiodące spółki poszukiwały możliwości rozwoju poprzez strategiczne przejęcia, a dynamika w obszarze fuzji i przejęć była w 2014 r. największa od 2007 r. Co ważniejsze, wzmożoną aktywność na tym polu interpretujemy jako znak, że wielu przedsiębiorców z optymizmem patrzy w przyszłość i spodziewamy się kontynuacji tego trendu także w 2015 r., jeżeli warunki ekonomiczne nadal będą sprzyjające.

W najbliższej przyszłości, mocne fundamenty przedsiębiorstw w USA powinny wspierać obecne poziomy wyceny, a zwroty z inwestycji w akcje będą najprawdopodobniej stymulowane wzrostem rentowności oraz decyzjami zarządów spółek dotyczącymi alokacji kapitału. Niemniej jednak, wzmożona zmienność na rynkach akcji nie będzie dla nas zaskoczeniem, biorąc pod uwagę koncentrację inwestorów na możliwych implikacjach wzrostów stóp procentowych. Nadal uważnie obserwujemy zmiany sytuacji geopolitycznej, śledząc wydarzenia, które mogą wywoływać nasilone wahania na rynkach. Takie okresy zmienności mogą przynosić znakomite okazje do zakupów dla inwestorów długoterminowych.

Opierając się na naszych analizach fundamentalnych, dostrzegamy możliwości inwestycyjne w wielu różnych sektorach, takich jak ochrona zdrowia, technologie, konsumpcja czy przemysł. Ogólne warunki są korzystne dla spółek mających ekspozycję na najważniejsze trendy gospodarcze i stymulowany innowacjami wzrost sekularny. W obszarze ochrony zdrowia, z optymizmem przyglądamy się postępom prac nad nowymi lekami, wierząc, że niedawne sukcesy prób klinicznych nad produktami, które mają być stosowane w leczeniu wielu różnych poważnych chorób, pokazują bezprecedensowy potencjał do dalszych innowacji. Jeżeli chodzi o technologie, globalne rozpowszechnienie smartfonów i coraz większa popularność urządzeń do komunikacji bezprzewodowej są źródłem możliwości inwestycyjnych w różnych branżach. Przykłady obiecujących nowych technologii to urządzenia do monitorowania stanu zdrowia dla diabetyków, automatyzacja produkcji przemysłowej czy popularne aplikacje związane z podróżowaniem, grami wideo czy mediami społecznościowymi.

W dłuższej perspektywie, oceniamy pod kątem inwestycyjnym nowe i dopiero zapowiadane trendy, takie jak automatycznie sterowane samochody, drukowanie trójwymiarowe, alternatywne źródła energii, oświetlenie LED czy sekwencjonowanie DNA. Naszym zdaniem, już wkrótce pojawi się wiele nowych produktów, które zmienią nasze życie i sposób w jaki się komunikujemy ponad nasze wyobrażenie. Mając duży wachlarz dostępnych możliwości i koncentrując się na długim horyzoncie inwestycyjnym, optymistycznie oceniamy perspektywy rysujące się przed wzrostowymi akcjami spółek z USA zarówno w 2015 r., jak i później.

Grant Bowers
Zarządzający portfelami inwestycyjnymi, analityk
Franklin Equity Group

Udostępnij artykuł: