Petr Svoboda dyrektorem nowego departamentu CBRE

Kadry

Petr Svoboda został powołany na stanowisko dyrektora nowego departamentu Finansowania Dłużnego i Strukturalnego na obszar Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) w CBRE.

Petr Svoboda został powołany na stanowisko dyrektora nowego departamentu Finansowania Dłużnego i Strukturalnego na obszar Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) w CBRE.

Zadaniami nowego dyrektora będzie doradzanie klientom CBRE we wszystkich aspektach finansowania dłużnego dla projektów z rynku nieruchomości, włączając w to kwestie dotyczące finansowania uprzywilejowanego, podporządkowanego, finansowania mezzanine oraz pomostowego. Petr przeszedł do CBRE z Komerční banka (Grupa SG), gdzie przez 6 lat pracował w zespole Finansowania Nieruchomości w Pradze. Był tam odpowiedzialny za kluczowe projekty komercyjne we wszystkich sektorach rynku nieruchomości, w tym drugą co do wielkości w historii czeskiego rynku transakcję nabycia portfela nieruchomości przemysłowych VGP przez PointPark Properties (TPG/Ivanhoé Cambridge), a także budowę jednego z najważniejszych budynków biurowych w centrum Pragi, czyli budynek Florentinum wybudowany przez PENTA.

Jeff Alson, Dyrektor Departamentu Rynków Kapitałowych na Czechy oraz Departamentu Finansowania Dłużnego i Strukturalnego na obszar Europy Środkowo-Wschodniej w CBRE komentuje:

Z ogromną przyjemnością przyjęliśmy Petra na stanowisko dyrektora naszego nowoutworzonego departamentu Finansowania Dłużnego i Strukturalnego. Na przestrzeni ostatnich kilku lat na europejskim rynku finansowania dłużnego doszło do znaczących zmian, spowodowanych pojawieniem się nowych instytucji udzielających finansowania oraz przesunięciami w zakresie przeprowadzanych na rynku nieruchomości transakcji. W odpowiedzi na te zmiany doszło do rozbudowania naszego departamentu Finansowania Dłużnego i Strukturalnego na rynkach Wielkiej Brytanii oraz Europy Zachodniej, w efekcie czego od roku 2010 pośredniczyliśmy w udzieleniu finansowania w postaci pożyczek na rynku nieruchomości komercyjnych o wartości ponad 2,5 miliarda euro na rzecz szerokiej gamy klientów. Obecnie zaczynamy odczuwać podobne zmiany w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i dlatego też podjęcie decyzji o rozszerzeniu naszej oferty finansowania dla projektów z rynku nieruchomości w celu zapewnienia, iż możemy spełnić wszystkie oczekiwania naszych klientów było logicznym krokiem w naszej strategii rozwoju.

Źródło: www.prnews.pl

Udostępnij artykuł: