Petr Welsch nowym Prezesem Partners Financial Services Polska S.A

Kadry

Z dniem 1 grudnia 2014 roku stanowisko Prezesa Partners Financial Services Polska S.A. powołany został Petr Welsch, który z holdingiem Partners związany jest od początku jego istnienia. Jednocześnie Tomasz Pustówka został Viceprezesem Partners.

Z dniem 1 grudnia 2014 roku stanowisko Prezesa Partners Financial Services Polska S.A. powołany został Petr Welsch, który z holdingiem Partners związany jest od początku jego istnienia. Jednocześnie Tomasz Pustówka został Viceprezesem Partners.

"Nowa funkcja w Partners Financial Services Polska S.A. to dla mnie zarówno wyróżnienie, jak i poważne wyzwanie. Chcemy na wzór modelu Czeskiego, stworzyć w Polsce rzetelną i godną zaufania firmę, oferującą klientom faktyczne i kompleksowe doradztwo finansowe przynoszące mu rzeczywistą  korzyść." - mówi Petr Welsch - "Dążymy do tego, by stać się firmą pierwszego wyboru dla każdej osoby zainteresowanej własnymi finansami, oraz firmą pierwszego wyboru dla osób zainteresowanych pracą w branży finansowej." - dodaje.

Czeska spółka Partners Financial Services, a.s., rozpoczęła swoją działalność w czerwcu 2007 roku. Przewodnią wizją założycieli spółki było przywrócenie doradztwu finansowemu należnej mu godności oraz zaoferowanie klientom rzeczywistej i kompleksowej pomocy w ich finansach rodzinnych. Podstawą rozwoju spółki jest przekonanie, iż dobre doradztwo finansowe, bazujące na fachowej wiedzy, niezależności i obiektywności doradcy, jest dla każdego klienta olbrzymią korzyścią.

Zaledwie po kilku latach od momentu powstania, Partners jest największą spółką doradztwa finansowego w Czechach. Dynamiczny rozwój spółki spowodowany jest systematycznym budowaniem kompleksowego portfolia produktów oraz inwestowaniem w innowacje i nowe usługi.

W grudniu 2011 roku Partners Financial Services, a.s. zadecydowała o utworzeniu spółki, która obszarem świadczenia swoich usług obejmuje Polskę. Partners krok po kroku przenosi swoje wartości, know-how i poszczególne elementy bogatego portfolio oraz projektów.

"Jestem pewien, iż dwuletni proces dopasowywania naszych doświadczeń, know-how, procedur do warunków prawno-ekonomiczno-społecznych panujących w Polsce przyniesie nam stabilny wzrost w kolejnych latach."- dodaje Petr Welsch. "Początek był ciężki i wymagał od nas dostosowania się do rynku przy zachowaniu głównej filozofii kierujących Partners. Widzę, że jesteśmy gotowi by pełną parą  przedstawić klientom realne korzyści płynące z doradztwa finansowego, a młodym osobom - szanse zawodowe związane z pracą w branży doradztwa finansowego."

Źródło: Partners Financial Services Polska S.A.

Udostępnij artykuł: